Valg 2019

 

Dette er en samleside hvor du finner lenker til aktuelle dokumenter fra Færder Venstre i forbindelse med kommunevalget 2019.

 

 

Færder Venstres liste til kommunevalget 2019

1)Tone Skalpe Bjørnli
2)Carl-Erik Grimstad
3)Stein Ivar Aafos
4)Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
5)Agnes Hov Bjellvåg
6)Øyvind Rygh
7)Berit Lind Jørgensen
8)Fredrik Hallenstvedt
9)Tone Lind Jørgensen
10)Frode Bentsrud Hauenschild
11)Eline Heneide
12)Richard Steen
13)Per Espen Fjeld

Valgresultat 2019

Færder Venstre oppnådde 3,9% oppslutning ved kommunestyrevalget, og vil i perioden 2019-2023 ha to representanter i kommunestyret. Disse to er Tone Skalpe Bjørnli og Carl-Erik Grimstad. Disse to var også de to toppkandidatene på valglista. Etter opptelling av personstemmene ser vi at del ble noen endringer i rekkefølgen videre på lista, og at følgende personer ble valgt som vararepresentanter i referert rekkefølge:
Joachim Bræk Poppe-Holmdahl, Stein Ivar Aafos, Tone Lind Jørgensen, Per Espen Fjeld og Eline Heneide
For ytterligere detaljer, se understående diagram.

Færder Venstres valgprogram 2019-23

 

 

 

Utvalgte medieoppslag