Til innhold
Listetopper for Færder Venstre 2023, Foto: Venstre

Vi vil ta Færder framover

Færder Venstre

Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneskets ukrenkelighet og troen på det gode i mennesket. Liberale er utålmodige i arbeidet etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Samtidig som den enkelte skal ha størst mulig frihet, er det like selvfølgelig at vi stiller opp for hverandre og skaper rause fellesskap.

Vi bor i en kommune med fantastisk natur. Den er grunnlaget for velferden vår. Vi vil ta vare på den og gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig. Vi ønsker et sterkt vern av natur, inkludert Oslofjorden

For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle.

Utsikt mot Færder Fyr

Følg oss

Våre folk