Hvem vil du skal styre Oslo Venstre?

Foto: Liv Aarberg

I februar avholdes Oslo Venstres årsmøte. Blant de viktigste sakene årsmøtet skal behandle, er valg av tillitsvalgte i fylkeslaget.

Alle tillitsverv er på valg, og valgkomiteen ønsker å høre din mening om hvem som skal lede Oslo Venstre de neste to årene.

Ønsker du å stille til valg som en del av ledelsen i Oslo Venstre? Eller har du forslag til personer valgkomiteen bør vurdere for ett eller flere verv?

Fyll ut et eller begge av skjemaene nedenfor, så tar valgkomiteen kontakt med deg eller de du foreslår. Du kan også lese mer om hva hvert enkelt verv innebærer nederst i brevet.

Alle innspill er velkomne, og viktige for at valgkomiteen skal ha oversikt over ressurspersoner som kan gjøre en innsats for partiet i årene som kommer.

Jeg ønsker verv i Oslo Venstre

Jeg har innspill til valgkomiteen

Årsmøtet skal velge:

  • Leder
  • To nestledere
  • Fire styremedlemmer
  • Fem varamedlemmer
  • Tre direktevalgte til hovedstyret
  • Tre varamedlemmer til hovedstyret
  • Medlemmer til finansnemnden og desisjonsnemnden
  • Oslo Venstres delegasjon til Venstres landsmøte

Valgkomiteen består av:

Karl Arthur Giverholt (leder), Mona Grønlie Herzog, Jon Nordberg, May-Brith Døssland og Amanda Rygg (Oslo Unge Venstre).

Om du har spørsmål til valgkomiteen kan valgkomiteens leder kontaktes på telefon 996 45 867 eller epost [email protected].

Litt om de ulike vervene:

Styret i Oslo Venstre er fylkeslagets daglige ledelse. Det består av leder, to nestledere og fire styremedlemmer, samt fem varamedlemmer. I tillegg møter leder i Oslo Unge Venstre og Oslo Venstrekvinnelag fast i styret. Styret leder lagets arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøte og hovedstyre. Styret møtes 1-2 ganger i måneden.

Hovedstyret er fylkeslagets øverste myndighet mellom årsmøtene. Det består av styret, tre direktevalgte, lederne i bydelslagene, gruppeleder i Oslo Venstres bystyregruppe, to representanter fra Unge Venstre og en representant hver fra Venstrekvinnelaget og Oslo Liberale studentforening. Hovedstyret møtes omtrent 8 ganger i året.

Finansnemnden forestår det praktiske arbeidet med å sikre lagets økonomiske interesser innenfor rammer gitt av styret gjennom budsjettet. Finansnemnden møtes 2-3 ganger i året.

Desisjonsnemndens oppgave er å føre kontroll med styrets arbeid, og rapportere til årsmøtet om dette har vært i tråd med vedtak og føringer gitt av hovedstyret og årsmøter. Desisjonsnemnden møtes etter behov, normalt 2-3 ganger i året.

Landsmøtedelegasjonen er Oslo Venstres utsendinger til Venstres landsmøte,. Landsmøtet avholdes i 2020 fra fredag 17. april til søndag 19. april på Gardermoen. Delegater må ha mulighet til å reise bort hele helgen når landsmøtet avholdes. Til landsmøtet er det også nødvendig å betale en egenandel for overnatting og måltider.