Om Rogaland Venstre

Rogaland Venstre er Venstres fylkesorganisasjon i Rogaland.
Fylkeslaget ledes av Ann Elin Sagaard Piel.

Les vedtektene til Rogaland Venstre


Lokallagene
Venstre har 21 lokallag i Rogaland. Hvert lokallag har eget styre og en egen kommunestyregruppe. Lokallagene kan besøkes på sine egne nettsider fra lenken som heter “Der du bor”.

Se oversikt over alle lokallagene og lederne

 

Bjarte Espeland Horpestad
Bjarte Espeland Horpestad, leder i Rogaland Venstre

Fylkesstyret
Fylkesstyret består av seks medlemmer, pluss én representant fra Rogaland Unge Venstre og én representant fra Rogaland Venstrekvinnelag. Bjarte Espeland Horpestad er fylkesleder. I tillegg tiltrer Kjartan Alexander Svartsund Lunde som leder av fylkestingsgruppen som fast observatører med tale- og forslagsrett. Styret blir valgt på årsmøtene i mellomvalgsår. De velges for to år om gangen.

Se hvem som er med i fylkesstyret

 

Venstres gruppeleder, Kjartan Alexander Lunde

Fylkestingsgruppa
Fylkestingsgruppa består av Venstre sine to faste medlemmer i fylkestinget, pluss varamedlemmene. Etter valget i 2023 så har Rogaland Venstre 2 faste representant og 5 vararepresentanter. Fylkestingsgruppa arbeider basert på Rogaland Venstre sitt program for 2023-2027.

Se hvem som er med i fylkestingsgruppa

 

Miljøprisen
Rogaland Venstre har hatt miljøutfordringene som en av partiets hovedsaker siden 1960-tallet. Partiet deler ut Rogalands eldste miljøpris.

Les mer om miljøprisen

 

Rogaland Unge Venstre aksjonerer mot diktaturet i Hviterussland.
Rogaland Unge Venstre aksjonerer mot diktaturet i Hviterussland.

Rogaland Unge Venstre
Rogaland Unge Venstre er et aktivt fylkeslag i Unge Venstre. De har som regel en rekke aktiviteter hver måned.

Følg Rogaland Unge Venstre på Facebook