Til innhold

Kjartan Alexander Lunde

Vi trenger et bedre kollektivtilbud i fylket vårt. Venstre er partiet som satser på tog, buss og bane.

Kjartan Alexander Lunde er fylkesleder i Rogaland Venstre og direktevalgt til Venstres landsstyre. Han er også gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Rogaland og medlem av Stavanger bystyre. Han er utdannet sivilingeniør.

I 2021 var han en periode statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet og i Klima- og miljødepartementet. I mer enn 15 år har Kjartan vært med i styret til Rogaland Venstre, og siden 2012 har han vært leder.

Han har en liberal ryggmargsrefleks, og i det politiske arbeidet finner han fleksible og pragmatiske måter å håndtere saker på. Han vil arbeide for en liberal samfunnsutvikling som setter folk først.

Kjartan har i mange år vært engasjert innen frivilligheten. Han har innehatt en rekke lederverv og styreverv innen frivilligheten og i forskjellig barne- og ungdomsarbeid. I årene 2006 til 2009 var Kjartan leder for Barne- og ungdomsorganisasjonenes kontaktutvalg (BUK) i Stavanger. Siden 2016 har han vært valgt inn i styret til Rogaland teater AS.

Siden hans inntog i Unge Venstre i 2001 har han vært aktivt med på å bygge opp det organisatoriske i Rogaland Unge Venstre og i Rogaland Venstre. Han var leder i Rogaland Unge venstre 2006 – 2010. Fra 2009 til 2010 var Kjartan sentralstyremedlem i Unge Venstre. Her hadde han spesielt ansvar for media, organisasjonsbygging og profilering.

Den åpne og smidige innstillingen til Kjartan gjør at han framstår som en problemløser som også får fram løsningsviljen hos andre mennesker. Han har et høyt aktivitetsnivå, og han er kjapp og snarrådig når problemer oppstår.

Som en utadvendt person får han lett kontakt med andre mennesker. Han er vennlig, omsorgsfull, og han er i godt humør. Hans evne til å motivere folk rundt seg er en stor styrke og var viktig da han var valgkampsjef for Iselin Nybø i 2013, 2017 og 2021.

Kjartan er spesielt engasjert for samfunnets svakeste, miljø, energi og samferdsel. Han har tidligere hatt hoveddelen av engasjementet sitt på global fattigdomsbekjempelse og fredsspørsmål.

Folkevalgte verv:
– 2019-dd     Medlem, Fylkesutvalget i Rogaland
– 2019-dd     Medlem, Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger
– 2015-dd     Medlem, Samferdselsutvalget i Rogaland
– 2015-dd     Leder, Klagenemnda i Rogaland
– 2015-2019 Medlem, Kommunalstyret for byutvikling i Stavanger
– 2011-2015 Nestleder, Kontrollutvalget i Stavanger