Våre folkevalgte

Ved valget i 2019 fikk Venstre innvalgt to representanter i Lillestrøm kommunestyre. Siden valget, har den ene meldt seg ut av partiet og sitter nå som uavhengig i kommunestyret. Venstre har derfor siden desember 2020 én representant i kommunestyret. I tillegg er Venstre representert i formannskapet og i hovedutvalg for kultur. I perioden 2019-2023 sitter Venstre i opposisjon.

Venstres gruppemøter er åpne for medlemmer og interesserte. Her finner du møteplan for 2023.

Lillestrøm Kultursenter Boye Bjerkholt
Gruppeleder
Kommunestyremedlem
Formannskapsmedlem
E-post: [email protected]
Telefon: 93412869

Margrethe Prahl Reusch
Medlem av hovedutvalg for kultur
E-post: [email protected]
Telefon: 48024505

Venstre har i tillegg følgende vararepresentanter:

Kommunestyret:
1. Margrethe Prahl Reusch
2. Erlend André Elvnes
3. Hedda Wølner Kristiansen
4. Birgitta Prøis
5. Petter Sæterøy

Hovedutvalg for kultur:
1. Kester Bandlien
2. Birgitta Prøis
3. Erlend André Elvnes

Kontrollutvalget (vara for Folkets Røst):
1. Camilla Hestdal