Valgkomiteens innstilling 2020

Foto: Privat

Innstillingen behandles av årsmøtet 19. januar 2020 kl. 17:00 på Drammen rådhus.

Innstilling – lokallagsstyre for 2020

Lokallagsleder: Mustafa Gezen
Nestleder: Maud Sørum Vestnes
Kasserer: Timo Nikolaisen
Styremedlem: Gerd-Mette Vatne Drabløs
Styremedlem: Jeppe Èmile Svingerud
Styremedlem: Jan-Henrik Bjørhall
1. vara: Linda Jakobsen
2. vara: Arnstein Andersen (materialansvarlig)
3. vara: Jonas Blindheim
4. vara: Bernt Bendigtsen

Innstilling – delegater til fylkesårsmøtet 2020

Mustafa Gezen
Maud Sørum Vestnes
Arnstein Andersen
Linda Jakobsen
Jan-Henrik Bjørhall
Henning Kilset
Anders Wengen (deler av ÅM)

 

Valgkomiteen bestod i utgangspunktet av Eidi Ann Hansen og Liam Tran. Liam trakk seg fra komiteen underveis i prosessen og ble erstattet av Anders Wengen. Spørsmål om innstillingen rettes til Eidi Ann på tlf: 922 20 925.