Lokallaget Askøy Venstre 2020-21

Askøybroen, askøysiden, Foto: Harvey Barrison

Ta gjerne kontakt med oss Askøy Venstre dersom du lurer på noe, eller for å dele dine synspunkter. For generelle henvendelser til Askøy Venstre ta kontakt på Facebook: @AskoyVenstre eller på e-post: [email protected]

Merethe Reksten Hopland

Leder Askøy Venstre
404 63 598
[email protected]

Styret i Askøy Venstre 2020 – 21

  • Leder: Merethe Reksten Hopland
  • Nestleder: Kathrine Andersen
  • Styremedlem: Arild Raftevoll
  • Styremedlem: Marit Helen Leirheim
  • Styremedlem: Ole Magnus Njåstad Nynes
  • Styremedlem: Kristoffer Robin Johannesen
  • Kasserer: Merethe Reksten Hopland
  • Sekretær: Kathrine Andersen
  • Revisorer: Oscar Eide og Birgitte Hjertaas
  • Valgkomité: Ola Dørum, Anja Bauman, Michael Christensen