– Provoserende av næringsetaten

Foto: Line Owren / Line Owren Fotografi

Oslo kommunes kampanje mot alkoholreklame har vakt harme i restaurantmiljøet. Oslo Venstres Julianne Ferskaug er er oppgitt over at næringsetaten heller.

I spørretimen under bystyremøtet 27. februar, tok Ferskaug opp saken:

– Før jul tok jeg opp i spørretimen hva som er bakgrunnen for at byrådet har redusert antall diskrimineringskontroller. Jeg fikk et skriftlig svar hvor byrådet forklarer at de ikke ønsker å justere opp antallet diskrimineringskontroller, fordi det er for ressurskrevende, sa Ferskaug.

Hun reagerer på at byrådet for bare noen måneder siden valgte å kutte i ambisjonene for næringsetatens diskrimineringskontroller i utelivet, samtidig som den samme etaten velger å kontrollere tomme vinflasker.

– I lys av kommunens manglende satsing på diskrimineringskontroller, er det ekstra provoserende å lese om disse reklamerazziaene Næringsetaten har gjennomført. At det står tomme vinflasker som pynt i et vindu deles det ut prikker for – mens de siste to åra er det ifølge Næringsetaten ikke delt ut en eneste prikk for diskriminering, sa Ferskaug