Nominasjonskomiteen er i gang med sitt arbeid

Foto: Flickr.com / KRD (CC BY-NC 2.0)

Nominasjonskomiteen som skal lage forslaget til Rogaland Venstre sin stortingsliste for 2021 er i gang med sitt arbeid. Les mer om prosessen her.

Nominasjonskomiteens arbeid våren og høsten 2020 vil bli slik:

1. mai (fristen er ute!)
Innen 1. mai fikk alle lokallag, sideorganisasjoner og enkeltmedlemmer mulighet til å spille inn navn ønsket på lista.
78 navn ble spilt inn til komiteen.

Senest 1. juni (fristen er ute!)
Nominasjonskomiteen har senest 1. juni klart en alfabetisk liste over alle innspilte navn.
Denne listen foreligger her

1. september (fristen er ute!)
Senest 1. september skal lokallagene ha behandlet forslag til kandidater og rangering av disse. Lokallagene skal da sende sine tilbakemeldinger til nominasjonskomiteen.

25. september:
Nominasjonskomiteens endelige innstilling til valgliste vil være ferdig senest 25. september. Listen vil da bli sendt til alle lokallag, samt fylkesstyret.

Se nominasjonskomiteen sitt utkast til valgliste

10. oktober – hold av datoen!
Lørdag 10. oktober kl. 11.00 finner nominasjonsmøtet sted.

Antall plasser hvert lokallag har til nominasjonsmøtet vil fylkesstyret kunne svare lokallagene på. Ønsker du å representere ditt lokallag på møtet, ta kontakt med ditt lokale styre. Det er begrenset antall delegatplasser basert på stemmetall og medlemstall. Møtet er åpent for publikum.

Alle forslag og innspill behandles konfidensielt i komiteen.

Hvem sitter i komiteen?
– Hege Eriksen Nordbøe (leder), Stavanger – telefon: 928 23 545
– Birgit Rodvelt, Eigersund
– Bjørn Gunnar Husby, Haugesund
– Nina Østebø, Suldal
– Børge Brunes, Klepp
– Lasse Voll, Unge Venstre/Sola

Om nominasjonsprosessen:
Nominasjonskomiteen ønsker en så åpen prosess som mulig. Våren 2020 vil vi avholde tre møter. Etter fristen 1. september vil vi gjennomføre intervjurunder og rangere lista.

Ønsker du mer innsikt i vårt arbeid, kan du lese mer i dette sammendraget.