Nominasjonskomiteens forslag til stortingsvalgliste for Rogaland Venstre

Iselin Nybø
- Å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv er nå en akutt hovedoppgave for regjeringen og vil være det fremover, sier næringsminister Iselin Nybø (V). , Foto: Marte Garmann

Nominasjonskomiteen har etter et halvt års arbeid kommet frem til følgende liste som balanserer godt med hensyn til geografi, alder, kjønn og kompetanse. Innstillingen er enstemmig og skal behandles på nominasjonsmøtet 10. oktober.

– Jeg er utrolig glad for at Iselin fortsatt ønsker å bidra i politikken. Hun er en viktig, ærlig og redelig politiker med hjerte for hele Rogaland. Det er med stolthet jeg legger frem innstillingen, og vi er sikre på det er et godt team sammen, sier leder av nominasjonskomiteen, Hege Eriksen Nordbøe.

Komiteen har lagt vekt på et godt lag som skal jobbe for at Rogaland Venstre igjen blir representert på Stortinget. Helhetlig mener komiteen at lista er godt representert i geografi, bakgrunn og alder.

– Vi har fått med mange flotte og kunnskapsrike folk på hele lista som brenner for et bredt spekter av politiske saker, legger Eriksen Nordbøe til.

Innstillingen er nå offentlig, og blir behandlet på nominasjonsmøte lørdag 10. oktober.

Nominasjonskomiteen har i tillegg til leder Hege Eriksen Nordbøe fra Stavanger, bestått av Nina Østbø fra Suldal, Bjørn Gunnar Husby fra Haugesund, Børge Brunes fra Klepp, Lasse Voll fra Unge Venstre/Sola og Birgit Rodvelt fra Eigersund.

Innstillingen i sin helhet er som følgende:

1 Iselin Nybø Jurist 1981 Stavanger
2 May Britt Vihovde Administrasjonssekretær 1958 Haugesund
3 Erik Nyman-Apelset Rørlegger 1987 Strand
4 Kjartan Alexander Lunde Sivilingeniør 1987 Stavanger
5 Pauline Vik Vestly Student 2000 Tysvær
6 Unni Fuglestad Universitetslektor 1970 Time
7 Julian Osorio Student 1991 Sandnes
8 Jan Erik Søndeland Sivilingeniør 1983 Stavanger
9 Gunhild Moe Selvstendig næringsdrivende 1980 Suldal
10 Mia Bruvik Student 1995 Klepp
11 John-Arvid Eik Bonde 1983 Lund
12 Stian Lie Hagen Trafikkskolelærer 1985 Sola
13 Christer Bu Mathiesen Lektor 1988 Sokndal
14 Jon Arne Silgjerd Daglig leder 1957
15 Heidi Nassehi Lege 1982 Eigersund
16 Ståle Roness Salgssjef 1975 Karmøy
17 Mette Lothe Ingeniør 1969 Haugesund
18 Malin Elisabeth Sviland Student 1998 Sandnes
19 Ingve Lerang Økonom 1975 Randaberg
20 Per A. Thorbjørnsen Pensjonist 1952 Stavanger