Nominasjon til Stortingsvalget i 2021

Foto: Baard Salvesen

Nominasjonskomiteen har ansvar for arbeidet med å samle inn innspill fra Oslo Venstre, intervjue kandidater og innstille på hvilke kandidater som skal representere Oslo Venstre på Stortinget i neste periode. Det er likevel Oslo Venstres nominasjonsmøte høsten 2020, som avgjør hvordan valglisten til Stortingsvalget i 2021 skal se ut.

Nominasjonskomiteens forslag til liste finnes her

Liste over kandidater til listen finnes her

Kandidatpresentasjoner finnes her

Resultatene fra prøvenominasjonene i bydelene finnes her

På denne siden finner du fremdriftsplan, hvem som sitter i komiteen, og hvordan du kan sende inn innspill

Fristen for å foreslå kandidater gikk ut 16. mai, men komiteen kan kontaktes på e-postadressen [email protected]

Nominasjonskomiteen i Oslo Venstre ble valgt på Hovedstyremøte 5. mars og består av:

Leder: Hallstein Bjerke (Østensjø)
Nestleder: Joke Verwaard (Grünerløkka)

Ranghild Forsberg (Gamle Oslo)
Elin Bashevkin (Vestre Aker)
Simon Seland (Oslo Unge Venstre)

1. vara – Kevin Johnsen (St. Hanshaugen)
2. vara – Berit Kvæven (Ullern)

Fremdriftsplan (Ble revidert på Hovedstyremøte i Oslo Venstre 28. mai)

15. april – Frist for representanter og varaer om de ønsker gjenvalg

6. mai – Oslo Unge Venstre velger sin ungdomskandidat

16. mai – Medlemmenes frist for å sende inn forslag til kandidater

16. mai – Frist for å melde sitt kandidatur hvis man vil bli vurdert av nominasjonskomiteen

Slutten av mai og starten av juni – Første intervjurunde med kandidater

Innen 15. august – Liste over foreslåtte kandidater sendes ut til behandling i bydelslagene. Fullstendig liste finnes her

2. september – Byomfattende medlemsmøte med kandidatpresentasjon og debatt mellom toppkandidatene. Flere kandidater har spilt inn en video av seg selv som finnes her

I løpet av september – Andre intervjurunde med kandidater

1. oktober – Bydelslagenes frist for å avholde prøvenominasjon og sende inn rangering av kandidater. Bydelslagenes rangeringer offentliggjøres. (Resultatene finnes her)

14. oktober – Frist for offentliggjøring av Nominasjonskomiteens innstilling (listen finnes her). Innkalling til nominasjonsmøtet blir sendt ut.

14. november – Nominasjonsmøte i Oslo Venstre