Gratulerer med dagen, Karin S. Frøyd!

, Foto: Privat

I dag feirer Karin S.Frøyd, dreven og kunnskapsrik representant for Venstre, 70-års dag. 

Landlige omgivelser, natur og utenrikspolitikk gjorde sitt til at Karin allerede i 1968 meldte seg inn i Unge Venstre. I mange år – før kommunesammenslåingen -var hun en aktiv i Tjølling Venstre. Fram til nokså nylig har hun vært særdeles aktiv i fylkespolitikken og det siste året i det gamle fylket Vestfold som fylkesleder. Etter valget i 2019 har hun sagt seg villig til å konsentrere seg om å bidra lokalt igjen.

I tillegg til å ta seg av bilag og regninger for lokallaget, representerer hun Venstre i Planutvalget. Hun sier at hun prøver å gjøre en grundig jobb i de vervene hun har. Generelt foretrekker hun å gjøre et skikkelig grunnarbeid for å slippe å gjøre jobben en gang til. Innspillene og resultatene hun kan vise til vitner om at hun har rett. Hun er spesielt opptatt av å ta vare på dyrket og dyrkbar mark og ivareta allmennhetens rettigheter i strandsonen. Naturen er nærmest hellig for Karin. 

 

I dag vil hele lokallaget hylle Karin og takk for et grundig, lojalt, utrettelig og ryddig arbeid for partiet, uten henne hadde Larvik Venstre ikke vært det samme!


Gratulerer så mye med dagen!