Bredbåndsmidler til Averøy

Alle skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd, Foto: Harald A. Kalvøy
Averøy Venstre vil at alle husstander og bedrifter i Averøy skal få tilgang til høyhastighets bredbånd.

Fylkets kultur-, næring- og folkehelseutvalg bevilget den 1. september 4.222.920 blanke statlige bredbåndskroner til fiberutbygging på Indre Averøy. Etter planen skal da fiber være på plass innen utgangen av 2022.
Dette er en sak Averøy Venstre sine politikere har arbeidet mye med, men jobben er ikke over. Det er flere grender og hus i kommunen som ennå ikke har utsikter til en skikkelig bredbåndsforbindelse.
Averøy Venstre har som et av våre hovedmål i inneværende periode at alle husstander og bedrifter i Averøy skal få tilgang til høyhastighets bredbånd.
Samarbeid nytter og vi oppfordrer derfor de som fortsatt ikke har utsikter til godt og stabilt bredbånd om å gå sammen og ta kontakt med kommunen slik at man sammen kan utarbeide en god søknad om ytterligere midler ved neste utlysing.