Klimagassutslippene går opp med byrådets budsjett

Foto: Liv Kristin Aarberg

Innlegg av Hallstein Bjercke 23.09.20:

Klimagassutslippene går opp i Oslo, mens de går ned nasjonalt. Dette budsjettet inneholder veldig mye rød politikk, men veldig lite grønt. Byrådet leverer ikke nok nye tiltak til å snu klimapolitikken til utslippskutt. Avstanden mellom hva byrådet sier de skal gjøre og hva de faktisk gjør blir bare større og større.

I budsjettet innrømmer byrådet at de ikke når målene for 2020 med den rødgrønne klimapolitikken, samtidig som staten ligger an til å nå sine klimamål for 2020. Målet for 2020 var 41 % reduksjon, mens byrådets egne beregninger viser at tiltakene bare gir 25 % reduksjon i utslipp, gitt full effekt av alle målbare tiltak.

Byrådet lanserer nesten ingen nye klimatiltak i budsjettet, men satser på at de tiltakene som ikke har stoppet økningen i klimagassutslipp under dette byrådet skal være nok til å gjøre det i årene framover. Utslippstallene viser at det må nye og sterkere virkemidler til hvis vi skal klare å kutte utslipp.

I byrådserklæringen fra 2015 erklærte byrådet at de skulle gjøre hele sentrum innenfor Ring 3 fossilfri innen 2024. Etter fem år ved makten er det ikke i nærheten av å bli realisert, og byrådets svar i årets budsjettforslag er å sette i gang enda en utredning, som skal pågå i minst to år. Det betyr at det vil ta minst syv år fra byrådet begynte å snakke om miljøsoner, til de faktisk blir realisert.

Vi må ha folk med oss, ikke imot oss, i klimapolitikken. Venstre savner klimabelønninger for innbyggere som tar grønne valg. Vi forventet en økning på tilskudd til klima- og energitiltak, bidrag til nytt plastgjenvinningsanlegg på Østlandet og reduserte kollektivpriser. Innbyggerne i Oslo skal betale 50 % mer for beboerparkering, men får ingen hjelp til å ta grønnere valg i det rødgrønne budsjettet.

Samtidig bruker byrådet over 100 millioner kroner på å rekommunalisere sykehjem, og leverer et svakt skolebudsjett. Venstre setter nå i gang med å utarbeide sitt alternative budsjett, og tar gjerne imot innspill fra medlemmene våre!