Uroen i Osloskolen bekymrer

Oslo Venstres gruppleder Hallstein Bjercke, Foto: Line Owren Fotografi

Etter en større omorganisering i Utdanningsetaten, som medførte at en hel avdeling i utdanningsetaten sluttet. Gruppeleder for Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, meget bekymret over situasjonen.

– Det er veldig alvorlig for Osloskolen hvis situasjonen ikke bedrer seg, sier Hallstein Bjercke til Aftenposten (06.10.20).

Bjercke, som også er nestleder i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg, vil stille utdanningsbyråden og direktøren skolerett i kommende onsdags utvalgsmøte:

– Jeg har bedt byråden og direktøren om å redegjøre for den kritiske situasjonen på neste utvalgsmøte, sier Bjercke.

Han har fått flere bekymringsmeldinger om situasjonen i etaten som er knyttet til omstillingen de står i. Meldingene beskriver opprør, frykt, misnøye og at folk slutter. Bjercke er bekymret over at mangelen på ro i utdanningsetaten kan negativt påvirke barnas skolehverdag:

– Nå har det vært uro i etaten siden Thorkildsen ble byråd. Hvis det ikke snart blir ro, er jeg bekymret for at situasjonen går utover elevenes læringsmiljø, avslutter Bjercke.