Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver i Oslo Venstre

Venstres Hus
Foto: Oslo reklamebyrå

Oslo Venstre søker en organisasjonsrådgiver som vil inngå i Oslo Venstres sekretariat, og bli en nøkkelperson i organisasjonen frem mot valget 2021. Organisasjonsrådgiveren vil ha en bred kontaktflate i fylkeslag og bydelslag og særlig ansvar for fundraising til valgkampen 2021.

Om stillingen:

Stillingen er et engasjement (50%) fra 1. februar frem til 1. juni, som trappes opp til 100 % fra 1. juni til og med 30. september. Både oppstartsdato og sluttdato er fleksibel. Det kan også være mulighet for høyere stillingsprosent for egnede søkere fra og med 1. februar ved å kombinere stillingen i Oslo Venstre med en tilsvarende stilling i Viken Venstre.

Stillingen forutsetter en del kvelds- og helgearbeid, spesielt i perioden fra starten av august, til og med valgdagen 13. september 2021.

Søknadsfrist: 15. desember 2020

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av bydelslag og bydelsalgsledere
 • Bidra til å arrangere fylkesårsmøte, vårakademiet, valgkampsamlinger og andre arrangementer.
 • Spesialansvar for fundraising.
 • Opplæring og skolering av medlemmer og lokallag, spesielt i valgkamp og organisasjonsdrift.
 • Organisere og gjennomføre aktiviteter som kan bidra til å øke direkte velgerkontakt i fylket

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid og/eller politisk arbeid
 • Erfaring fra arbeid med frivillige
 • Arbeider grundig og effektivt under press
 • Svært gode samarbeidsevner
 • En god lagbygger og lagspiller
 • Strukturert, løsningsorientert og initiativrik
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter er en fordel, men ikke et krav
 • Engasjert i arbeidet med å løfte Venstre. Vi forutsetter at du deler Venstres politiske grunnsyn.

Send kort søknad og CV til sekretariatsleder Audun Gotaas Bonde på mail: [email protected] innen 15. desember. Ta kontakt på tlf. 47270905 hvis du har spørsmål om stillingen. Søknader behandles konfidensielt.