Lier Venstres alternative budsjett 2021-2024

Tove Hofstad, fylkestingsrepresentant for Venstre i Viken, Foto: Steinar Bleken
Venstres alternative budsjett for Lier kommune 2021 – 2024 ble fremmet i dagens kommunestyremøte av gruppeleder Tove Hofstad. Totalt omdisponerer Venstre i overkant av 21 millioner kroner i 2021 og viser politisk vilje til å satse spesielt på barn og unge.

Venstres hovedprioriteringer i budsjett for 2021-2024 ligger innenfor
  • oppvekst
  • stedsutvikling
  • klimatiltak
Kommunedirektørens kutt i oppvekstsektoren vil merkes, selv om summene er små. Bente Gravdal åpnet sitt innlegg da budsjettet ble lagt fram med følgende sitat: Med tidlig innsats vil vi redusere behoved for omfattende tjenester på lang sikt.
Venstre har reversert kuttene og velger å bruke økt SFO-betaling til det pengene burde brukes til, nemlig et kvalitetsløft i SFO.
En god oppvekst varer livet ut.
Venstre har prioritert en rekke budsjettposter til skole og barnehage, ønsker som virksomhetene selv har meldt inn, for å styrke læringsmiljøet og nok ansatte til å gi elever med ekstra behov den hjelpen de trenger og har krav på. En god oppvekst varer livet ut. Når barn har det bra, så har samfunnet det bra. Lærerne, skolelederne, førskolelærere og barnehageansatte gjør en fantastisk jobb og vi ønsker å komme dem i møte med våre prioriteringer, spesielt med tanke på hvilken fantastisk innsats de har gjort i 2020. Det går ikke an å fullrose dere nok!
Venstre vil at det skal være godt å bo i hele Lier og at det skal finnes ulike sosiale møteplasser i hele kommunen. Venstre ønsker å sette av 500.000 til etablering av utendørsaktiviteter som frisbeegolf, hundeparker m.m og 600.000 til utbedring av forsamlingshus hvert år i fireårsperioden.
Venstre mener fortsatt at Lier skal prioritere tiltak som gjør at liunger kan feriere i egen kommune – koronaåret 2020 har vist oss at det faktisk går an. Venstre setter av 1,2 millioner kroner i 2021 til bygging av stupetårn på Engersand for å gi ungdom en skikkelig badeplass. I tillegg setter vi av 100.000 til grafittikunst på betongflater i hele bygda hvert år, for å skape trivsel for myke trafikanter og turgjengere.
Venstre tetter vi hull i kulturbudsjettet og støtter utvidelse av BUA på Tranby.
Venstre setter av penger til å forsere arbeidet med Lier kommunes klimaplan og øker potten til klimatiltak med 2 millioner kroner årlig.
Totalt flytter Venstre på over 21 millioner i vårt budsjett, som er spekket med politikk, i sterk kontrast til posisjonens budsjett, som flytter på 9 millioner kroner.
Venstre har også en rekke prosjekter vi ønsker å starte med allerede til neste år, og disse framkommer i våre verbalforslag, for eksempel
  • Ny kommunal barnehage på Lierskogen
  • Temaplan for støybegrensning
  • Hurtigladestasjon for elbiler i Lierbyen og i Sylling
  • Oppgradere Kongevegen gjennom Lier til museumsveg
  • Nytt møtested for rusavhengige
  • Studentboliger i forbindelse med planlegging av Fosshagen 3
Her er Venstres forslag i sin helhet:
Takk til Lise Kivle, Caroline Thorbeck, Tor Haugen og Ricardo Leiva for bidrag under arbeidet med årets budsjettframlegg!
Tove Hofstad, gruppeleder
Lier Venstre