Tromsø Venstre minnes Marie Fangel i takknemlighet

Marie Fangel
Marie Fangel

Av
Håvard Pedersen Leder Tromsø Venstre
Morten Skandfer Gruppeleder kommunestyret

Det er med sorg vi har mottatt budskapet om at Marie Fangel er gått bort. Tankene går til hennes familie og ikke minst hennes Eigil. Marie Fangel var en markant lokalpolitiker for Venstre i Tromsø, en nestor i partiet. Hun satt sitt preg på politikken gjennom seks kommunestyreperioder, med engasjement og grundighet. Hun var innflytter som så mange andre men Tromsøværing som noen; hun brant for bymiljøet, byutvikling og de historiske sporene, ikke minst trebyen. Mange hus står nok på grunn av hennes innsats. Hun var også sterkt opptatt av rollen til de frivillige organisasjonene i samfunnet, selv var hun blant annet lesevenn. Etter hvert brukte hun stadig mer energi på seniorsaken og var Venstres selvsagte kandidat til eldrerådet. For medlemmene i Venstre var hun en kilde til politikkutvikling med innspill helt til det siste. Hennes erfaring som folkevalgt over en årrekke var en inspirasjon og et imponerende bidrag til lokaldemokratiet. Det er denne arven og minnene vi tar med oss videre i takknemlighet over medmennesket og samfunnsborgeren Marie Fangel.