Larvik Venstre avholder årsmøte 21. januar 2021

Foto: ukjent

Larvik Venstre har innkalt medlemmene til årsmøte torsdag 21. januar fra 19.00-21.00.

Sted: Romberggata 4 i Larvik, 3. etasje.
På grunn av coronasituasjonen kan det være maksimum 10 personer samlet i ett rom. Derfor blir det påmelding denne gang, med frist mandag 18. januar. Det vil bli løsninger alt etter antall påmeldt, slik at noen “erfarne” kanskje deltar digitalt.

Enkel servering.

Alle medlemmer er velkomne. Medlemskontingenten må være betalt for å ha stemmerett.

Saksliste:

 1. Åpning og konstituering ved leder
  -Valg av møteledere, referenter, underskrivere til protokollen.
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsmeldinger fra styret og kommunestyregruppa
 3. Regnskap 2020
 4. Kontingent 2022
 5. Budsjett 2021
 6. Valg av lokallagsstyre, revisorer og valgkomité for neste årsmøte
 7. Valg av delegater (5) til Vestfold Venstres årsmøte
 8. Politisk debatt: Politiske uttalelser?
  Må være styreleder i hende senest 15. januar og sendes: [email protected]

Velkommen til årsmøtet!

Larvik Venstres styre v/leder Rune Dreng og nestleder Sidsel Lombardo