Hva skal vi bevare i Ullensaker?

Bankbygget visavis Herredshuset. Reddet fra riving i 2019.

Du kan påvirke!

Høsten 2018 foreslo vi i Venstre å gi kommunens kulturminnevernavdeling midler for å skaffe en oversikt over hus og miljøer fra etter andre verdenskrig som bør vurderes for vern. Heldigvis fikk vi flertall for forslaget vårt da budsjettet for 2019 ble vedtatt av kommunestyret.

Nå er jobben gjort, og kommunen har presentert denne lista over vernekandidater:

Gamle meieriet og samvirkelaget på Algarheim, Barneskolen på Borgen, Fredrik Borgens veg 10 og 12 på Borgen, Steinbekken 10 på Borgen, Blokkhustomta (Brinken 1-4), Brinkvegen 3-33, Brinken 21-107, Corner/politistasjon Jessheim, DNB-bygget Jessheim, Leiv Holthes veg 5 Jessheim, Smedalsvegen 9 Jessheim, Gjestadhagen og Furumo borettslag Jessheim, Haugan borettslag Jessheim, Jessheim kirke, Myrtangen borettslag Jessheim, Myrgrenda borettslag Jessheim, Møbelhuset Jessheim, Posthuset Jessheim, Ringen borettslag Jessheim, Tomannsboligene i Sjøbergvegen Jessheim, Slettmark Jessheim, Tomtemoen Jessheim, Tungen, Gamle bakeriet Kløfta, Bakke Søndre Kløfta, Hilton Kløfta, Ilevegen 5 Kløfta, Gamle Sparebanken Kløfta, Steinerudvegen 3-8, 10, 14, 16, 18, 20, 30-48 (partall) Mogreina, Hagebyen Nordkisa, Firemannsboligene Onsrud, Vestre Onsrud (tidligere militærleir), Sessvollmoen militærleir, Østli boligfelt.

Hvilke av disse synes du bør komme inn på kommunens liste over verneverdige kulturminner? Vi i Venstre synes at dette er en så viktig sak at vi mener at innbyggerne må bli hørt fra starten av. Derfor lager vi vår egen innspillsrunde, og vi vil ta med oss DITT forslag videre!

Send oss derfor ditt forslag på mail: [email protected]

Her finner du dagens kulturminnevernplan (som skal oppdateres med kandidater fra lista over).

Har du lyst til å bli med på laget? Vi ønsker deg hjertelig velkommen her!