Trend snudd – medlemsvekst i 2020

Foto: Liv Aarberg

Etter flere år med nedgang i medlemstallene har Oslo Venstre i 2020 snudd den negative trenden og hadde ved utgangen av 2020 det høyeste medlemstallet Oslo-partiet har hatt siden 2017. Medlemsveksten var i 2020 på 14%.

Leder i Oslo Venstre og statssekretær i Kunnskapsdepartmentet, Grunde Almeland er svært fornøyd med snuoperasjonen som er gjennomført i 2020:

– Både Venstre og Oslo Venstre har slitt med fallende medlemstall over flere år, og det er svært gledelig å se at flere igjen ønsker å være med på laget.

Medlemsveksten gir et godt utgangpunkt før en usikker valgkamp til høsten, mener Almeland.

– Vi har satt oss et krevende mål om å få inn to direktemandater ved valget, og gode medlemstall er akkurat den boosten vi trenger for å jobbe enda hardere frem mot valget for å sikre et sterkt Venstre som kutter klimagassutslipp og sikrer frihet og muligheter til alle.

Partileder i Venstre og førstekandidat ved stortingsvalget i Oslo, Guri Melby, er også svært fornøyd med starten på et valgår.

– Det gleder meg at vi nå snur trenden, og at det er flere som vil være med og jobbe for grønne og liberale løsninger i folks hverdag. Dette er svært motiverende for oss alle som skal drive valgkamp i år, sier Guri Melby.

– Venstre har fått betydelige gjennomslag i regjeringen med en ambisiøs klimaplan som skal fortsette å kutte utslipp og omstille Norge og en systematisk etter – og videreutdanning for lærere som bidrar til mer kunnskap og tidlig innsats i skolen. Høstens valg er avgjørende for et sterkt Venstre i regjeringen som prioriterer kunnskap i skolen og leverer løsninger på klima – og naturkrisen, understreker Melby.

Oslo Venstres liste til Stortingsvalget toppes av Guri Melby og Ola Elvestuen, med Grunde Almeland og Sofie Høgestøl på de påfølgende plassene.