Frogn Venstre styre 2021

Styret i Frogn Venstre ble valgt på årsmøtet januar 2021


Leder
Per Sætre Aas

Kasserer
Preben Frostmann

Styremedlemmer
Therese Hofstad-Nielsen
Knut Houge
Line Stokholm

Varamedlemmer
Line Skuterud

Revisor: Helge G. Simonsen