Kari-Lise Rørvik ny lokallagsleder

Foto: Karin Frøyd

Larvik Venstre har avholdt årsmøte 21. januar 2021 i Romberggata 4 i Larvik. Det fysiske møtet ble gjennomført med smittevernhensyn og munnbind. Noen av møtedeltakerne deltok digitalt. Samspillet mellom fysisk møte og digital deltakelse fungerte veldig bra.

Kari-Lise Rørvik er tilbake som ny leder etter et års pause ute av styret. Hun etterfølger Rune Dreng. Hun uttrykte at hun nå var klar igjen til innsats. Hun hadde tro på det nye styret som et godt team.

Årsmøtet hadde også en observatør. Tove Hofstad i Venstres hovedorganisasjon, som er «fadder» for Vestfold og Telemark Venstre, fulgte møtet digitalt. Hun besvarte spørsmål og kommenterte underveis i møtet.

Sidsel Lombardo ble takket av etter mange år i styret. Det siste året som nestleder.

Årsmøtet i Larvik Venstre behandlet ordinære årsmøtesaker, deriblant årsberetninger fra styret og fra kommunestyregruppa. Regnskap, budsjett og kontingent ble enstemmig vedtatt.

Det nye styret i Larvik Venstre:
Kari-Lise Rørvik, leder
Rune Dreng, politisk nestleder
Terry Gabo, organisatorisk nestleder
Astrid Dyve, sekretær
Karin S. Frøyd, kasserer
Kari Aasan, styremedlem

Vara til styret: Elin Bjørnsdatter Ivarson, Elise Amanda Nyheim, Asle Makoto Sandvik og Jørgen Frøyd

Gruppeleder Magdalena Lindtvedt er også med i styret, da uten stemmerett.
Larvik og Sandefjord Unge Venstre er automatisk med i styret dersom deres lokallag er aktivt.

Revisorer: Simen Barth Aares og Erna Ekenes Olsen

Larvik Venstre har 5 delegater til årsmøtet i Vestfold og Telemark Venstre i mars: Kari-Lise Rørvik, Magdalena Lindtvedt, Rune Dreng, Karin Frøyd og Terry Gabo ble valgt. Vara i denne rekkefølgen: Astrid Dyve, Kari Aasan, Elin Bjørnsdatter Ivarson , Elise Amanda Nyheim, Asle Makoto Sandvik og Jørgen Frøyd.

Teddy Laula ble takket av Rune Dreng for jobben i styret.