Styret

På årsmøtet i Luster Venstre 23. januar 2023 vart dette styret vald samrøystes:

Leiar:

Kjetil Melheim – [email protected], 99440518

Nestleiar:

Jon Ove Lomheim – [email protected], 91721076

Kasserar

Steinar Bruheim – [email protected], 57683204 og 99104426

Styremedlem

Dahir Abdirahmen Adbullahi

Else Marie Øvrebø

Varamedlemar:

Atle C. Gandrudbakken

Tordis Skjerdal Rauboti