Styret for valgåret 2021 er valgt

Torsdag 7. januar ble det avholdt årsmøte i Nordstrand Venstre.

På grunn av korona-situasjonen, ble møtet avholdt digitalt.

16 av våre medlemmer møtte for å høre blant annet leder Guri Melby snakke litt om situasjonen og motivasjonen fram mot valget til høsten. Deretter snakket lederen for valgkamputvalget, Kristin Dubland Marken om hvordan vi skal drive valgkamp i Oslo. Det blir spennende å se om det blir en normal valgkamp med stands, rushtidsaksjoner og dørbank, eller om valgkampen blir mer digital.

Årsmøtet i Nordstrand Venstre 2020

Det viktigste som skjedde på møtet, var valget av nytt styre.

Olav Persson Ranes ble gjenvalgt som bydelslagsleder.
Emma Romskoug Teigland ble gjenvalgt som nesteleder.
Resten av styremedlemmene ble en god blanding av gjenvalg og gjenbruk fra tidligere styrer:
Catrine Fladsrud Vold, Ida Eline Fuglevik Dahler, Mona Lunde
Ramstad, Jøran Aulin-Jansson og Lars Egil Heidem ble valgt.

Varamedlemmer er

Torild Skogsholm, Dag-Kristoffer Forberg, Enok Grova og Jon Nordberg
Hele det nye styret og resten av medlemmene i Nordstrand Venstre ser fram til et aktivt nytt år og vi gleder oss til valgkampen.