Møteplan for Kragerø Venstre våren 2021

Møteplan vår 2021:

Tirsdager kl.19.00-20.15. Digitale møter våren 2021, men med mulighet for fysiske møter ute når koronaen roer seg og varmen kommer.

9.mars Temamøte: Valgkampstrategi. Verve medlemmer. Kommune styresaker.

Ringerunde for å få flere medlemmer, og få flere i lokallaget til å være aktive inn mot Stortingsvalget. Vi får lure tips av valgkampkoordinator Carl Otto Kielland.

13.april Tema: Skolestruktur i Kragerø + kommune styresaker.

4.mai Valgkamp strategi og kommune styresaker.

25.mai Valgkamp. Kommune styresaker.

15.juni Kommune styresaker. Sommeravslutning. Venstre- i vinden!