Uttalelse: Rogaland må skape grønn omstilling!

foto: Kolumbus

Under helgens digitale fylkesårsmøte vedtok Rogaland Venstre søndag 21. februar 2021 en uttalelse om at Rogaland må skape grønn omstilling.

Venstre har i årevis kjempet for en grønn omstilling av samfunnet, der verdiskaping, utslippskutt og vern av naturen er tett bundet sammen. I januar la regjeringen fram Klimaplanen som fører denne politikken videre, men i raskere tempo. Med Venstres og regjeringens klimaplan skal vi stoppe utslippene, men fortsette utviklingen.

For å få dette til må fylkene og kommunene også bidra.

Den blågrønne regjeringen har varslet en kraftig opptrapping av CO2-avgiften. Venstre har gått i front for et grønt skatteskifte, hvor klimavennlige valg lønner seg, mens det skal koste å forurense. Dette er avgjørende for å skape grønn omstilling i næringslivet og i norsk økonomi. Mange bedriftsledere støtter CO2-avgiften, og mener det ikke er et alternativ å fortsette som før. Å omstille økonomien er avgjørende for å sikre velferd og arbeidsplasser over tid.

Venstre ønsker at Rogaland fylkeskommune aktivt skal legge til rette for grønn omstilling av bedrifter i vårt fylke. Vi trenger infrastruktur for utslippsfri transport, vi må sørge for nok fornybar energi, ladeklare havner og en aktiv arealpolitikk som reduserer behovet for privatbilen og skaper kortere reiseveier mellom jobb og hjem.

Staten bidrar med ulike støtteordninger, der både Enova og Klimasats har ordninger som fylkeskommunen kan søke på. Venstre mener Rogaland fylkeskommune må lage en tydelig plan for hvordan det skal tilrettelegge for grønn omstilling i næringslivet.

Les også: Venstre kutter billettprisene

Kommuner og fylkeskommuner må også ta sin del av ansvaret for å skape grønn omstilling/ta vare på naturen/skape grønne arbeidsplasser. Venstre vet at det er mulig, og at det haster! Dersom vi ikke lykkes med å kutte nok utslipp raskt nok, vil kostnaden bli svært høy. Samtidig vil en god klimapolitikk få ned utslippene og skape frihet og muligheter og grønne arbeidsplasser for folk.

Rogaland Venstre vil:

  • At Rogaland fylkeskommune bestiller kun utslippsfrie ferger, hurtigbåter og busser i sine framtidige anbudsprosesser.
  • At alle kommuner i Rogaland skal velge fossilfritt når den kommunale bilparken fornyes.
  • At Rogaland fylkeskommune stiller krav om utslippsfrie byggeplasser i egne byggeprosjekt.
  • At Rogaland fylkeskommune lager en plan for å plante mer skog, og stoppe nedbygging av natur.
  • At Rogaland fylkeskommune bidrar til å restaurere myr og andre karbonrike areal.
  • Ha en effektiv og bærekraftig arealutnyttelse, med tettsteder og byer som fortettes og rustes opp, fremfor å vokse utover.
  • At Rogaland fylkeskommune utvikler og gjennomfører en plan for grønt næringsliv i Rogaland.