INTERPELLASJON om TREHUSBYEN KRAGERØ

Det har vært brann i Risør, og heldigvis ble den slukket før det kom for langt takket være IR Kameraer, dvs flere varmesøkende kameraer plassert på strategiske steder for å kunne fange opp varmeutvikling for å oppdage brann i tide. Det er også flere andre tiltak som en kommune kan gjøre for å forebygge brann i Trehusbyer.

Venstre ønsker at Kragerø kommune skal jobbe for å skaffe alle nødvendige midler, og særlig haster det med varmesøkende IR kameraer plassert på strategiske steder, feks Veten og Steinmann. Det er nødvendig å forsere tiltak for å sikre vår trehusbebyggelse for framtidige generasjoner.

Venstre er kjent med at Riksantikvaren stiller med både kompetanse og penger til tiltak.

Kulturarv i fylkeskommunen har overtatt Riksantikvarens oppgave knyttet til brannsikring i tett trehusmiljø. Det innebærer at Kulturarv i fylket tar imot søknader, behandler disse, men pengene bevilger Riksantikvaren basert på innkomne søknader. Videre er det Kulturarv fylket som driver kontroll av rapporter og regnskap i forbindelse med brannsikringstiltak som har fått tilskudd og som og skal være en pådriver for brannvern i tette trehus-områder i eget fylke.

Kragerø Kommunen har nylig fått tilskudd til brannsikring via denne tilskuddsordningen. Tilskuddsmidlene er overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunen i forbindelse med oppgave overføringene i fjor, men i tillegg er det slik at en kan søke mer midler i år også opp mot en totalsikring av Trehusbyen, og evt innkjøp av IR-kameraer dersom dette ikke ligger inne som en del av tilskuddet som allerede er gitt.

Det er kommet flere henvendelser til Kulturarv i fylket angående brannsikring i tette trehusmiljø etter brannen i Risør. Dette vil være noe Kulturarv vil jobbe mer med framover.

Også stiftelsen UNI gir tilskudd til brannsikring.

Vi mener at byen må sikres; Her vokste Wilse og Kittelsen opp. Her bodde Munch, og en rekke malere pga landskapet, skjærgården, men også byen i seg selv, bebyggelsen- i tillegg til lyset.

Det forplikter å sikre Trehusbyen Kragerø for framtidige generasjoner.

Vi ber ordfører orientere oss om hvordan sikring av byen med IR kameraer ligger an og hvilken framdriftsplan kommunen har for videre tiltak for brannsikring.

Vil kommunen fortsette å søke om friske midler til brannsikring hvert år framover ?

Vi ber også om at det fremlegges en sak som viser framdrift og tilstand for brannsikringsarbeidet så langt.

Kragerø Venstre

Johan Tønnes Løchstøer

Solfrid Rui Slettebakken

Trine Jørgensen Dahll Fylkespolitiker for Venstre