Vil du lede Oslo Venstres sekretariat?

Foto: Oslo Venstre

Vi søker ny sekretariatsleder i fast stilling. Søknadsfrist er 21. mars, og vi vurderer søknader fortløpende. Du vil få en sentral rolle i driften og utviklingen av Oslo Venstre.

Vil du bidra til at Venstres politikk får mest mulig gjennomslag i Oslo og at Oslo Venstre er en god organisasjon å være frivillig i? Som sekretariatsleder har du en avgjørende rolle i å skape en synlig og aktiv organisasjon sammen med frivillige, lokale tillitsvalgte og folkevalgte.

Vi søker en strukturert og selvgående person som får en sentral rolle i lokallagsoppfølging, avvikling av store og små møter, valgkamplanlegging og -gjennomføring.

Som sekretariatsleder har du personalansvar for 1-3 ansatte. Oslo Venstre øker gjerne antall ansatte i forbindelse med valgkamp.

Oslo Venstre er et av de største fylkeslagene i partiet Venstre med to stortingsrepresentanter, fire bystyrerepresentanter, lokallag i alle bydeler, 11 bydelsutvalgsrepresentanter og i overkant av 1000 medlemmer. Vi har ambisjoner om å være et ledende verksted for politikkutforming og å bidra til at Venstres liberale idégrunnlag får gjennomslag både nasjonalt og i Oslo.

Du vil i samarbeid med ledertrio og ansatte forberede, legge til rette for og koordinere Oslo Venstres medlemsaktivitet, skolering, formelle møter og lokallagenes arbeid. Sekretariatet arbeider også med direkte medlemskontakt, informasjons- og kommunikasjonsarbeid og koordinering av kampanje- og valgkamparbeid. Grunnleggende forståelse for moderne kommunikasjonskanaler er en forutsetning for å kunne fungere i stillingen. Stillingen rapporterer til styret i Oslo Venstre.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av Oslo Venstre, inkludert koordinering av sekretariatet
 • Økonomistyring
 • Personalansvar
 • Oppfølging av medlemmer, lokallag og utvalg
 • Drift av medlemsregister og medlemskontakt
 • Arrangere medlemsaktiviteter og skolering
 • Planlegging og gjennomføring av store arrangementer som årsmøtet og nominasjonsmøtet
 • Kommunikasjonsarbeid, inkludert oppfølging av nettsider og annonsering
 • Langsiktig planlegging og gjennomføring av valgkampanjer ved lokal- og stortingsvalg.
 • Koordinere aktiviteter og være et aktivt bindeledd mellom lokalorganisasjonen og Venstres Hovedorganisasjon (VHO), samt mellom fylkesstyret, bystyregruppen og fylkeslagets stortingsrepresentanter og regjeringsapparatet.

Egenskaper som blir vektlagt hos søkerne:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillige
 • Fordel med valgkamperfaring eller annen kampanjeerfaring
 • Evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Gjennomføringsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode sosiale egenskaper og evne til å motivere seg selv og andre
 • Det er en fordel med høyere utdanning og/eller relevant arbeidserfaring
 • Personlig egnethet.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Stillingen er en 100% fast stilling med ønsket oppstartsdato så snart som mulig (oppstartsdato vil ikke være avgjørende for ansettelsen). Arbeidstiden er fleksibel, men det må regnes med en del møteaktivitet på kveldstid og i helger og en hektisk arbeidsperiode i valgkampen. Det forutsettes at man deler partiets grunnsyn.

Søknad og CV sendes innen 21. mars til [email protected]. Referanser kan ettersendes i forbindelse med eventuelt intervju. Vi vurderer søknader fortløpende. Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen kan du ta kontakt med sekretariatsleder Audun Gotaas Bonde på telefon 472 70 905 eller styreleder Grunde Almeland telefon 932 36 043.