Skal vi virkelig ofre kunnskap for å unngå litt ubehag?

Faksimile fra Aftenposten

I et Si ;D-innlegg skriver Philip Nordbø-Larsen fra Unge Høyre at vi ikke bør bruke munnbind på skolen. Han mener hjemmeundervisning er bedre enn fysisk oppmøte, dersom man må bruke munnbind.

Helsedirektoratet vurderer nå et påbud om bruk av munnbind på skolen. Om vi dermed kan slippe eller redusere bruken av hjemmeundervisning, støtter jeg forslaget.

Stressende situasjon

Om bruk av munnbind i undervisning er det som skal til for å sikre meg en stabil skolehverdag, bruker jeg gjerne munnbind. Det at vi elever stadig må bytte mellom hjemmeundervisning og fysisk undervisning, skaper et ekstra stressmoment i en allerede stressende situasjon.

Vi elever trenger mest mulig stabilitet i skolehverdagen for å kunne lære mest mulig. Vi har allerede gått glipp av mye undervisning og kunnskap. Skal vi virkelig gå glipp av enda mer?

Mange er ensomme

Nordbø-Larsen argumenterer med at det vil være vanskeligere å sosialisere seg når man bruker munnbind. Det vil derimot være enklere å sosialisere seg om man er fysisk på skolen, enn om det er hjemmeundervisning.

Det siste året har vi hatt lange perioder med hjemmeundervisning. Mange kjenner på ensomhet. Det er derfor viktigere enn noensinne at vi kan møte hverandre på skolen. Særlig for de av oss som kanskje ikke får møtt så mange på fritiden.

Hjemmeundervisningen treffer også veldig skjevt. Barn og unge bor trangt mange steder. Altfor mange mangler et eget rom til å ha digital undervisning i. For disse elevene er hjemmeundervisning nesten umulig å gjennomføre på en god måte.

Bedre læringsutbytte

Når de som har ressurssterke foreldre, også vil få en bedre oppfølging hjemmefra, fører dette til økte forskjeller i Norge. Burde vi ikke legge til rette for et best mulig undervisningstilbud for alle?

Slik jeg ser det, finnes det ingen grunn til å tro at fysisk undervisning med munnbind skal gi dårligere resultater enn hjemmeundervisning. Tvert imot tror jeg det kan gi bedre læringsutbytte, bedre mental helse blant ungdom og forhindre at de sosiale forskjellene øker.

Enok Mørch Grova, styremedlem i Oslo Unge Venstre og vara til styret i Nordstrand Venstre

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 10. mars 2021.