Vest-Agder-museet og nytt formidlingsbygg på Odderøya prioriteres i ny museumsmelding

Museumsbygg Odderøya
Helen & Hard

I dag legger kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja fram stortingsmeldingen “Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid”.

Mitt mål er å løfte kunst- og kulturlivet i hele landet, og jeg tror og håper at meldingen vil utgjøre en positiv forskjell for museene fremover. Museene er viktige fordi de forteller historien om hvem vi er, og hvem vi har vært, men det er også viktig å tenk på kva museene skal være i fremtiden, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Stortingsmeldingen tar for seg hele museumssektoren og har fokus på museene som samfunnsinstitusjoner som skal trygge infrastrukturen for demokrati og frie ytringer. Blant flere satsningsområder ønsker regjeringen å prioritere et løft for kystkulturen i Norge. Prosjektet med å bygge et nytt formidlingsbygg for Vest- Agder- museet, som blant annet skal innehodle en båthall og samlinger knyttet til maritim historie på Sørlandet, er omtalt i meldingen som en prioritet for regjeringen. Det betyr at regjeringen kommer til å prioritere investeringssøknaden frå Vest- Agder museet om et nytt formidlingsbygg på Odderøya.

– Det at vi nå løfter frem nytt formidlingsbygg på Odderøya som en konkret prioritering i en større satsning på kystkulturen i meldingen betyr i realiteten at prosjektet rykker fram i køen blant mange investeringssøknader. Det er et stort behov for en helårs formidlingsarena, og sammen med Kilden og Kunstsiloen er dette et spennende prosjekt som kan løfte kystkulturen på Sørlandet ytterligere, sier 2. kandidat for Venstre Emma Lind

– Jeg er virkelig glad for at vi har fått denne prioriteringen på plass! Et nytt museumsbygg på Odderøya vil gi oss et verdifullt møtepunkt mellom det profesjonelle og frivillige miljøet. Og vi har så mye historie på lager som vi virkelig må få vist frem, sier stortingsrepresentant for KrF Jorunn Gleditsch Lossius

– Det er veldig gledelig at formidlingsbygget på Odderøya er nevnt som et av investeringsprosjektene en ønsker å prioritere. Dette er en sak det har vært jobbet godt med både lokalt og nasjonalt. Sørlandet har en lang og stolt maritim tradisjon og det er viktig å ta vare på denne, løfte den frem og formidle den til både nåværende og fremtidige generasjoner. Planene for bygget ser veldig spennende ut og vil helt sikkert bli en attraksjon for både turister og fastboende, sier stortingsrepresentant for Høyre Ingunn Foss.