FEM MILLIONER TIL SOMMERSKOLE!

I AUGUST 2020 SAMLET DE SEG FOR Å SNAKKE OM KORONA TILSTANDEN I ULLENSAKER: Fra venstre, Eyvind Jørgensen Schumacher (Ordfører AP), Guri Melby (Partileder Venstre), og Thorbjørn Merkesdal (Gruppeleder Ullensaker Venstre), Foto: Lars Brandsås

I august i fjor var Guri Melby på besøk hos Ullensaker kommune.

Da fikk hun besøke en av skolene våre og god informasjon fra Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (AP), Ullensaker kommune og Lokalpolitiker Thorbjørn Merkesdal (V) om hvordan situasjonen i Ullensaker er.

Nå kom gladmeldingen om at Ullensaker har fått 5 millioner til sommerskole!

“–Sommerskole er nok ekstra viktig i år. Nå får tusenvis av barn mulighet til å være sosiale og ha det morsomt, samtidig som de lærer nye ting, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Strenge smitteverntiltak flere steder har gjort at mange elever har hatt et skoleår med hjemmeopplæring og undervisning på rødt nivå. Målet er at sommerskolen skal kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og unge.
– Dette er en mulighet for elever fra 1. til 10. klasse, til å få en arena der de kan delta i sosiale og kulturelle aktiviteter, og få faglig påfyll, sier Melby.
Sommerskole kan også gi nye muligheter til de elevene som har behov for å ta igjen tapt progresjon som følge av smitteverntiltakene i skolen.
– Dette er ikke en erstatning for skole, men et viktig supplement i en spesiell tid, sier Melby”

Kommunene bestemmer hvilke tilbud de skal ha.

Kommunene har stor frihet til å utforme det lokale sommerskoletilbudet utfra sine forutsetninger. De står også fritt til å samarbeide med idrettslag, kulturskoler, leirskoler eller foreninger. Dersom flere kommuner ønsker å samarbeide om tilbud, er det også mulig.

Gratis for alle!

Kommunene som har søkt om tilskudd får penger etter hvor mange grunnskoleelever de har. For den enkelte elev skal det være helt gratis å gå på sommerskole.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at barn og unge skal skjermes mest mulig gjennom pandemien. Dette gjelder særlig de sårbare barna. Et slikt gratistilbud gjør at alle elever kan delta på likt grunnlag, sier Melby.

Mer om tildelingen kan du lese her: 228 kommuner får penger til sommerskole!

Ullensaker Venstre er glad for ekstra bevilgning i en krevende tid.

Denne bevilgningen gjør at de som føler at de har tapt progresjon som følge av smitteverntiltakene i skolen, kan få mulighet til å ta igjen dette, ved å melde seg på en sommerskole.
– Vi håper dette blir en god støtte for de som ønsker å benytte seg av dette.