Selvsagt bryr vi oss om NNKM og samisk kunst!

Irene Dahl, leder i Troms og Finnmark Venstre, Foto: Trine Noodt

Av Irene Dahl, Fylkesleder Troms og Finnmark Venstre
(Opprinnelig publisert på Nordnorsk debatt)

I den helt ferske stortingsmeldingen “Museene i samfunnet: Tillit, ting og tid” viser kulturminister Abid Raja (V) og regjeringen at de vil satse sterkt på visuell kunst i Nord-Norge gjennom en egen tiltakspakke kalt Kunst i Nord med klare ambisjoner for Nordnorsk Kunstmuseum. Meldingen tar for seg hele landets museumssektor, og vektlegger at museene skal være samfunnsinstitusjoner som skal understøtte demokrati og frie ytringer. Regjeringen legger vekt på at museene må være oppdaterte og aktuelle i hva de samler inn, hvordan de formidler kunnskap og hvordan de samhandler med omverden.

Blant de konkrete tiltak regjeringen går inn for i nord, er en nødvendig oppgradering av både utstillingsarealer og magasin til NNKM i Tromsø. Det er også gledelig at regjeringen styrker forholdene for samisk kunst ved rehabilitering av RiddoDuottarMuseat i Karasjok og tilbygg til Grenselandsmuseet i Kirkenes, for å gjøre deler av samlingen til den betydelige kunstneren John Andreas Savio tilgjengelig. Sametinget har en stor samling av samisk kunst som ikke har vært mulig å vise til nå, det kan det nå bli en endring på.

Så er det flere, særlig i Ap, som er redde for at kunst fra NNKM også skal kunne oppleves i Bodø. Ifølge stortingsrepresentant Cecilie Myrseth vil dette være intet mindre enn “et slag i trynet”. Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) skal endog ha det til at NNKM er “totalt skadeskutt”, og derfor ikke kan ha noen avdeling i Bodø. Jeg håper at slik nedsnakking av kunstmuseet vårt opphører.

Ap bør heller sette seg inn i vedtektene til NNKM, der det blant annet fremgår: “Nordnorsk Kunstmuseums formål er å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdel.” Deretter kan Ap bidra med innspill til hvordan regjeringens mål om et sterkt NNKM med sete i Tromsø kan nås, samt hvordan NNKM best kan formidle kunstopplevelser i Nord-Norge og på Svalbard. Vi mener det kan være bra med flere visningssteder i landsdelen, så fremt ikke en slik satsing går ut over det vedtektsfestede hovedsetet for museet i Tromsø.

Bak alle utspill i debatten kan man merke et sterkere lokalt engasjement for museet enn i de foregående tiårene. Visuell kunst er viktig! La dette engasjementet nå føre debatten inn et nytt spor med fokus på hvordan vi lokalt og regionalt kan bidra til å støtte ambisjonene for museets hovedsete i Tromsø med bedre lokaliteter og faglig innhold. Dette er det viktige fundamentet for museets virke i landsdelen.

Vi er mange som må jobbe for en videre styrking av museets hovedsete. Behovene har vært kjent lenge, søknader om planer er sendt og med signalene i meldinga forventer vi en prioritering. Tromsø kommune og Troms og Finnmark Fylkeskommune må være aktive medspillere for å finne gode løsninger, ikke minst bygningsmessig. Kulturminister Abid Raja (V) har i disse dager invitert til et møte med kunstnere, NNKM, Troms og Finnmark fylkeskommune, Sametinget med flere. La oss håpe alle deltakerne kommer til møtet med konstruktive idéer som kan løfte vårt viktige kunstmuseum inn i fremtiden.

I sørveggen til museet fant jeg i påsken årets første hestehov. En robust, men vakker liten plante som vokser frem og skaper vårstemning mellom snøbygene. La den symbolisere en ny vår for museet, der vi sammen bidrar til at folk i Nord-Norge fortsatt skal få store kunstopplevelser på vårt eget museum.