EKSTRAMILLIONER TIL BARN OG UNGE

Foto: Copyright Ullensaker Venstre
Regjeringen har fordelt ekstrastøtte til kommunene til tiltak for barn og unge knyttet til helsestasjoner og skolenes helsesykepleiere. Ullensaker er tildelt 3,48 millioner, noe som er ekstra kjærkomment nå under pandemien.
– Dette er kjempegledelig, og ikke minst nå siden alle kommunens helseressurser er presset. Særlig helsesykepleierne på skolene står i store og sikkert mange nye utfordringer nå. Det rapporteres fra mange hold om økende psykisk uhelse blant barn og unge. Jeg håper at disse pengene fra regjeringen kan hjelpe de unge i kommunen til krisa er overstått, ingen er viktigere enn dem, sier Stein Vegar Leidal, styreleder i Ullensaker Venstre.

Ullensaker ekstra hardt rammet

I den situasjonen Ullensaker er i nå, er alle slike ekstrasatsinger usedvanlig kjærkomne.
Både helsestasjonene og skolehelsetjenesten er helt avgjørende for å fange opp barn, unge og familier som sliter. Dessverre er det flere av disse nå under pandemien og derfor er denne styrkingen veldig viktig og kanskje helt avgjørende for noen, i vår kommune som ligger helt i norgestoppen både på arbeidsledighet og smittetrykk.
Disse pengene fra regjeringen er tiltenkt nye stillinger ved helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. Venstre er både i posisjon her i Ullensaker og i regjering, og vi bidrar altså til å styrke disse viktige tjenestene begge steder.

Økende psykisk uhelse

Helsesykepleierne på skolene i Ullensaker gjør en kjempejobb allerede med å hjelpe elever som sliter med psykisk uhelse og å sørge for at de får spesialisthjelp hos BUP hvis det er behov for dette. Pandemien har ført til mye uforutsigbarhet med digital hjemmeundervisning og vanlig skole om hverandre i takt med at smittetallene har gått opp og ned. For noen elever har denne utfordringen nok blitt for stor, og det rapporteres om økende ensomhet i tillegg til at noen barn ikke har godt av å være for mye hjemme hos foreldre med dårlig omsorgsevne. Jeg håper at denne styrkingen av skolehelsetjenesten kan bidra til at disse ungene, og foreldrene deres, blir sett og at de får hjelp, poengterer Leidal.

Nasjonal milliardsatsing

I tillegg til penger til helsestasjonene og skolenes helsesykepleiere, ble det rett før påsken kjent at Ullensaker får fem millioner til å arrangere sommerskole.
Med de 3,48 millionene, har Ullensaker Kommune, på få dager, blitt tildelt rundt 8,5 millioner i støtte til barn og unge!

Det er i 2021 bevilget 1,3 milliarder kroner, inkludert 389 millioner som er øremerkede midler til helsestasjonene, og skolehelsetjenesten.
– Dette er vi i Ullensaker Venstre veldig glad for, da vi ser at trykket på slike tjenester øker, spesielt nå under pandemien, oppsummerer Leidal.

For mer informasjon, klikk deg inn på denne linken:
296 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2021

Les saken i Mitt Jessheim, om tildelingen.