Mustafa Hasan (18) er norsk og må sikres varig opphold

Mustafa Hasan (18) fra Asker skal kastes ut av Norge i juni etter å ha bodd her i 13 år. Årsaken er at Utlendingsnemnda (UNE) mener Mustafas mor løy om sin identitet da hun kom til Norge i 2008, og at Mustafa ikke vurderes for opphold på grunnlag av «barns beste» fordi han fylte 18 år før Utlendingsnemnda besvarte klagen han leverte som 16-åring.

Det er et grunnleggende rettsprinsipp at barn ikke skal straffes for sine foreldres handlinger. Asker Venstre mener utkastelsen av Mustafa bryter med folks rettsfølelse, norsk lov og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Vi aksepterer ikke at Mustafa som har slått rot i Norge og knyttet varige bånd gjennom 13 års skolegang, vennskap og fritidsaktiviteter i hjemkommunen, kastes ut.

Mustafa kom til Norge som seksåring, sammen med sin mor og søsken. Vi er kjent med at mor i første asylintervju leverte ID-bevis som viste at hun er palestinsk, og at hun informerte norske myndigheter om at hun var (tvangs-)giftet i Jordan med en palestiner som hun hadde rømt fra. Hun fortiet sitt jordanske statsborgerskap hun hadde fått gjennom ekteskapet.