Gratulerer med dagen 1. mai!

I dag er det arbeidernes dag. Venstre kjemper for et mer inkluderende arbeidsliv. Folka som ga deg helg, kaller LO seg. Folka som ga deg trepartssamarbeidet og 8-timersdagen høres kanskje ikke like sexy ut, men det er vel så viktig.

Vi kjemper for et mer inkluderende arbeidsliv

Folk med nedsatt funksjonsevne blir i liten grad innkalt til intervju, og opplever å bli diskriminert når de først er i søknadsprosessen. Dette ønsker blant annet Viken Venstre å kjempe mot. I regjering har Venstre fått gjennomslag for en inkluderingsdugnad med en målsetning om at statlige arbeidsgivere skal ha minst 5 % med nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen blant sine nyansatte.

Vi heier på gründere i Venstre. I juni 2019 fikk vi gjennomslag for å inkludere frilansere og selvstendig næringsdrivende i støtteordningene i folketrygdloven. Om de ikke har noen naturlig plass i trepartssamarbeidet, må vi enten gjøre plass til dem der, eller jobbe for å gjøre arbeidslivets grunnlov til en norm for dem.

Vi mener at det må være den enkeltes rett å avgjøre om man vil være organisert eller ikke, som arbeidstaker eller som arbeidsgiver. Vi vil oppfordre alle til å gjøre seg kjent med fordelene med å være organisert. Som arbeidstaker vil du ikke stå alene dersom du blir behandlet urimelig. Som arbeidsgiver har du et talerør til alle de ansatte gjennom et oversiktlig antall representanter.

Du trenger ikke å være rød for å være fagorganisert, det finnes foreninger som er partipolitisk uavhengige.

Vi heier på trepartssamarbeidet

Samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene, også kalt trepartssamarbeidet, er en helt sentral del av utviklingen av det norske demokratiet. Dagens norske arbeidsliv hviler i stor grad på den grunnmuren som ble skapt for om lag 100 år siden. Helt fra da Gunnar Knutsens Venstreregjering i 1915 etablerte arbeidsretten og riksmekleren, har samarbeid og dialog før kamp og konflikt vært grunnplanken.

Paal Berg, jurist, politiker og Venstre-politiker regnes som arkitekten bak Hovedavtalen, eller arbeidslivets grunnlov. I en tid fylt av konflikter hadde Berg tillit både blant arbeidsgivere og arbeidstakere, står det å lese om ham i Norsk biografisk leksikon.

Norge har klart seg bedre enn mange andre land i løpet av Covid-19-pandemien. En stor del av årsaken er at vi allerede hadde en velfungerende velferdsstat. Folk fikk i stor grad kompensasjon for tapt inntekt og hadde dermed lettere for å følge smitteverntiltakene. Vi må likevel huske at mange har det vanskelig økonomisk og at det vil ta tid å sysselsette de som har falt utenfor. En høy grad av tillit i samfunnet spilte nok også inn i hvordan vi har håndtert følgene av pandemien. Som i trepartssamarbeidet har vi retningslinjer for hvordan vi hvordan vi håndterer konflikter. Slikt sett er trepartssamarbeidet som en miniversjon av demokratiet vårt og noe det er god grunn til å feire i dag!