Venstre og fagbevegelsen må finne sammen igjen

Venstre har en stolt historie knyttet til utvidelse av rettigheter for arbeidstakere og utviklingen av trepartssamarbeidet. Coronapandemien har igjen minnet oss på viktigheten av et godt organisert arbeidsliv. Venstre må gjøre mer for å vinne tillit hos fagforeningene og finne flere tiltak for å styrke organiseringsgraden i Norge.

Historien til Venstre er stolt. I 1915 sto partiet i bresjen for innføring av Arbeidstvistloven som ledet til oppretting av Arbeidsretten og Riksmegleren i 1916. Disse institusjonene er den dag i dag viktige for å sørge for at staten, arbeidstakere og arbeidsgivere greier å samarbeide, framfor å havne i ustanselig konflikt slik man kan se i en rekke europeiske land og ellers i verden. Trepartssamarbeidet har vært svært viktig for jobbskaping og lønnsomhet.

Venstrefolk har alltid stått på for å sikre at arbeidslivet er godt regulert. Det var Venstre i regjering som innførte 8-timersdagen i 1919 og det var venstremannen Paal Berg som skrev utkastet til det som skulle bli selve grunnloven for arbeidslivet, Hovedavtalen. Det betyr ikke at vi alltid er enige med partene i arbeidslivet, men at vi er opptatt av å skape rammer for samarbeid, dialog og de gangene det er nødvendig, fornuftige rammer for konflikt.

Det har over lengre tid vært en etter vårt syn unødvendig konflikt mellom fagbevegelsen og Venstre. Det må gjøres en jobb for å sikre at arbeidstakere og Venstre igjen kan ha konstruktive diskusjoner. Det betyr ikke at vi kommer til å være enige om alt, men at vi trenger en ny start for dialog og diskusjon.

Etter vårt syn må Venstre etter valget gå i dialog med fagbevegelsen, så vel som arbeidsgiverorganisasjonene for å finne måter å øke organiseringsgraden. En av de viktige lærdommene fra pandemisituasjonen vi har stått i over lengre tid er viktigheten av et godt organisert arbeidsliv. Det gir trygghet for arbeidstakere, men muliggjør også god dialog og rask omstilling.

Venstres historie handler om å skape gode rammer for å løse konflikter i arbeidslivet på en fredelig måte. Vi håper dette kan være en invitasjon til å skape bedre rammer for at folk skal organisere seg. Ikke fordi vi forventer at fagbevegelsen kommer til å heie på Venstre av den grunn. Men fordi demokratiet og landet tjener på den verdien det er at arbeidstakere står samlet om sine krav, framfor at vi får oppsplitting og polarisering.

Ingvild Wetrhus Thorsvik, medlem av advokatforeningen og juristforbundet og Stortingskandidat for Agder Venstre

Jacob Haugmoen Handegard, medlem av Akademikerne og fylkestingsrepresentant for Agder Venstre

Per-Helge Aldersjøen Kalvehagen, medlem av LO og leder i Grimstad Venstre