E-16: – Meningsløst å legge ut korridor A!

HVORFOR? Thorbjørn Merkesdal stilte spørsmål i kommunestyret om hvorfor hele seks varianeter av korridor A legges ut på høring når de ikke vil bli vedtatt. (Selfie i Boulder), Privat

Vår representant Thorbjørn Merkesdal stilte følgende spørsmål til ordføreren i kommunestyret i Ullensaker tirsdag 4/5-21:

“Ordfører, vi har vært tydelige helt siden februar i fjor på at vi ønsker et samarbeid mellom kommunene for å endelig avklare hvor veitraseen for E16 skal være. Like tydelige har vi vært på at den må inkludere dagens strekning fra Nybakk til Kløfta. Dette er et synspunkt som har stor oppslutning i Ullensaker og som dere alle vet har vi også et tydelig vedtak på gjenbruk av Nybakk – Kløfta i vårt kommunestyre.

I styremøtet i IKP E16, torsdag 29.04 ble styret sterkt oppfordret av Nye Veier å kun gå videre med realistiske alternativer og det ble opplyst om at å ta med flere varianter både ville forsinke prosessen og også kreve mer ressurser. Ikke minst av alle de som skal besvare alt som blir lagt ut på høring.

Som vi alle vet så endte dette styremøtet opp med å vedta at hele seks ulike varianter i korridor A skal tas med videre. Stikk i strid med oppfordring fra Nye Veier og også stikk i strid med vedtaket i vårt kommunestyre og i strid med hva det Ullensaker kan akseptere og kommer til å stemme for.

I vedtektene til det interkommunale samarbeidet står det i punkt 1.3. «Målet er at plansamarbeidet skal lede frem til at hver enkelt kommunale plan skal være i tråd med planforslaget som utarbeides av styret…»

I Ullensaker så har vi allerede et vedtak på at vi ikke kommer til å stemme for en «kommunal plan» som har en annen løsning enn påkobling på Nybakk. Dette har også våre representanter i styret vært svært tydelige på, senest ved Astrid Solberg i dette omtalte styremøte hvor hun også protokolltilførte nettopp dette poenget.

Jeg er glad for at vi har representanter fra Ullensaker som er tydelige på hva vi mener, det er bra. Derimot så ble jeg noe bekymret da Astrid Solberg i møtet spurte om hva som var årsaken til at de andre kommunene ønsket at A skulle tas med videre, all den tid Ullensaker ikke kom til å akseptere en slik kommunal plan. Dette gode spørsmålet ble besvart med informasjon om hvorfor en løsning i A ville være gode for de respektive kommunene. Astrid Solbergs spørsmål gikk på prosessen, mens svarene omhandlet korridor As fortrinn. Dermed ble spørsmålet ikke besvart, og det står fremdeles åpent.

Da sitter jeg igjen med et inntrykk av at flertallet i styret i IKP – E16 faktisk mener at det er en mulighet for å få bygget en vei i korridor A. Noe vi må gjøre alt vi kan for å unngå.

Som kommunestyrets representant i styret i IKP – E16 så kunne det vært nyttig for kommunestyre å få høre hva ordføreren tenker om det videre samarbeidet i styret og om kommunestyret har en god grunn til å bli bekymret over styrets iver etter å få jobbet videre med hele seks løsninger i korridor A.”

Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher besvarte spørsmålet med blant annet at “Det er helt meningsløst at korridor A ble lagt ut nå.”

Klar tale og godt besvart av ordføreren!

En som imidlertid ikke var like klar, var Frps representant Tom Staahle som påpekte at “respekt går begge veier” og at “når man krever god oppførsel av andre må man også oppføre seg selv”. Med dette antyder Frps mann at Ullensakers kommunestyre – og befolkning – ikke har oppført seg bra i E16-prosessen. Dette er det verdt å merke seg, og vi har også merket oss at Staahle er offentlig søker til stillingen som kommunedirektør i Sør-Odal (RB 30/4-21) – en kommune som har markert et syn på E16 som ikke er helt det samme som det Ullensaker har landet på.

Se opptak av møtet her (spørsmål og interpellasjoner helt nederst): Kommune-TV