Juleferiedestinasjon eller fast bosted

Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik, Foto: Sveinung Bråthen

«Studenter på juleferie har svaret», skriver kulturredaktør Karen Kristine Blågestad i sitt innlegg om fraflytting fra distriktene. Som en av dem under 30 som har flytta hjem til Sørlandet fra Oslo, håper jeg at også jeg kjenner til noen av svarene. Agder har nemlig alt som skal til for å bli den delen av Distrikts-Norge som folk ønsker å flytte til.

Utdanning, arbeid og rike sosiale liv blir med rette trukket frem av Blågestad som det viktigste for folk i hverdagen. Den viktigste grunnen til at jeg bor i Kristiansand framfor min hjemby Mandal er den spennende jobben jeg har, i gåavstand til der jeg bor.

Jeg håper at mulighetene som ligger i hjemmekontor, som har blitt vist fram til flere gjennom nedstengningen av samfunnet, kan styrke muligheten til å bo utenfor de store byene uten å ofre spennende karrieremuligheter og timevis med pendling.

Når det er sagt, så er det ingenting i veien for at ikke Agder skal bli ledende på flere næringsområder med arbeidsplasser som fysisk ligger i regionen. Vi har sterke kompetansemiljøer og næringsklynger. Vi har god tilgang på grønn, fornybar kraft. Og vi har en gunstig beliggenhet nær resten av Europa. Alt ligger til rette for utvikling hvis vi spiller på disse styrkene og det systematisk legges til rette for grønn næringsutvikling.

En annen viktig grunn til at folk kommer til regionen er utdanning. Selv om enkelte, som meg, tar utdanning utenfor regionen, er UiA en klart viktig grunn til at folk flytter hit. Likevel tappes vi for mer arbeidskraft enn det som kommer til regionen. Det er en viktig grunn til å fortsette å kjempe for gode kår og utvikling for lærestedene våre, slik at flere velger dem. Vi må være flinke til å gripe de unike mulighetene som oppstår i sammenheng med viktige satsninger i regionen. Med batterifabrikk på vei i Arendal, Kunstsilo i Kristiansand og UNESCO-arbeidet i Setesdal står vi foran muligheter til å skape flere arbeidsplasser og spennende utdanningstilbud.

Når det kommer til hva som gjør et liv til et godt liv, vil det ha omtrent like mange ulike svar som det finnes folk i regionen vår. Selv setter jeg stor pris på tilgjengelig natur, trivelige mennesker og et godt kulturtilbud. For andre er et mangfold av spisesteder og spesialbutikker en viktig kvalitet. Vi må bli bedre på å synliggjøre at Agder har enormt mange forskjellige kvaliteter. Ikke bare kan indre Agder tilby fantastiske friluftsopplevelser, men hvor mange vet at Dølen Hotel på Evje arrangerer jazzkonserter jevnlig? At man like gjerne kan surfe på Lista som i Portugal? Poenget er at byene og bygdene i fylket vårt ofte har flere kvaliteter enn man skulle tro.

Blågestad kritiserer at distriktene kun vil snakke om det som går bra. Jeg mener ikke at det er feil å snakke om det som går bra, men vi må samtidig anerkjenne at Agder har utfordringer. Det er ikke bra nok å være dårligst i klassen på likestilling. Det er ikke bra nok at altfor mange unge står utenfor arbeidslivet. Men det er heller ikke en grunn til å bli så negativ at vi lar Kristiansand tape kampen om å være en attraktiv storby og Agder tape kampen om å være en attraktiv region. Agder har nemlig alt man kan ønske seg av opplevelser, spennende jobber og ikke minst fine mennesker. Vi er en region som er liten nok til å få til gode samarbeid og stor nok til å få et spennende mangfold. Derfor flyttet jeg tilbake, og mener og håper at flere unge vurderer det samme.

Ingvild Thorsvik

Dette innlegget ble først publisert i FVN 14.januar