Agder Energi fortjener å få utvikle seg videre

SV og MDG, faller ned på samme konklusjon som FrP i spørsmålet om kraftfusjon. Taperen er klimaet, forbrukerne og eierne.

Agder Energi ble til gjennom sammenslåing av Aust-Agder Energi (AAE), Vest-Agder Energiverk (VAE) og Kristiansand Energiverk (KEV). Resultatet var et større selskap med muskler til å drive med innovasjon og utvikling, samtidig som man løser kjerneoppgaver og skaper utbytte til eierkommunene. Det var ingen ulykke for Agder at tre små selskaper ble til ett selskap.

Sv og MDG landet på samme side som FrP i spørsmålet om kraftfusjon i Kristiansand bystyre. Det bør bekymre alle velgere som vil at kraftbransjen skal være en framoverlent samfunnsaktør til det beste for klimaet og andre viktige hensyn.

Tidligere i år fikk vi vite at Agder Energi ikke var invitert med i et nettsamarbeid bestående av Lyse Elnett, BKK Nett og Skagerak Nett. Dette nettsamarbeidet kan gi lavere nettleie gjennom mer rasjonell drift av strømnettet. Det er synd at Agders befolkning ikke får høste fruktene av et slikt samarbeid, slik som folk i store deler av Vestlandet og Vestfold og Telemark får. Agder Energi Nett har vært utpekt som en viktig grunn til at Kristiansand havn har fått til en imponerende satsning på landstrøm. Vi trenger mange store løft for å elektrifisere næringslivet og store deler av folks liv. Det peker i retning av større selskaper, med kraft til å utvikle samfunnet.

Argumentasjonen som ble brukt av motstanderne av fusjon i Kristiansand og Drammen er av varierende kvalitet. FrP i Kristiansand argumenterte med begreper som «salg av arvesølv». I Drammen trakk FrP fram at «det er bedre å være en stor fisk i en liten dam». La det være klinkende klart, vi selger ikke arvesølvet. En fusjon vil videreforedle arvesølvet vårt. Vi kan få til fornuftige og verdiøkende løsninger gjennom å samle ressurser og fagmiljøer. Når det kommer holdningen ytret av FrP i Drammen vil jeg bare uttrykke følgende: Det er bedre å være en fisk som svømmer i en stor dam, enn en død fisk i en liten dam. Glitre og Agder Energi er to selskaper som matcher hverandre godt størrelsesmessig og det er lagt et godt grunnarbeid for å få til god fordeling av arbeidsplasser og fortsatt verdiskapning.

MDG og SV i Kristiansand argumenterte i all hovedsak med frykten for at man skal miste innflytelse og regional tilhørighet. Denne bekymringen er et kjent ekko fra tidligere fusjonsprosesser. Det er ikke vanskelig å forstå følelsene, men på samme vis som denne frykten ikke var reell da Agder Energi ble født av sammenslåing, er den ikke reell nå. En eventyrlig teknologisk utvikling og en klimakamp som krever samlede ressurser, peker i retning av mer samarbeid ikke mindre. Mer av det samme og nostalgi hjelper oss ikke framover, vi blir i beste fall stående stille.

Jacob Haugmoen Handegard, leder Kristiansand Venstre