Kampen for rusreformen er ikke over

Terry Gabo er artikkelforfatteren, Foto: Venstre

Venstres og regjeringens rusreform behandles på Stortinget 3. juni. Det er svært skuffende at Arbeiderpartiet har varslet at de ikke vil bli med på å gå fra straff til hjelp for alle som sliter med rus, enten de er «tunge brukere» eller ungdom som så vidt har prøvd.

Hvert år dør dessverre rundt 260 mennesker i Norge av overdoser. Vi har lenge sett at straff av rusavhengige ikke hjelper. Dagens strafferegime er feilslått og koster liv. Med rusreformen ønsket Venstre og regjeringen å endre dette. Med Rusreformutvalgets grundige utredning ønsket vi å gjennomføre vår tids viktigste sosialpolitiske reform.

Rusproblemer bekjempes best med hjelp, ikke straff. Små doser narkotika til eget bruk bør fortsatt være ulovlig, men avkriminaliseres. Det vil si at rusbrukere skal møtes med omsorg fra helsevesenet, framfor straff. Politiets ressurser skal brukes på bakmennene, ikke på brukerne. Dette vil ikke Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet ønsker å fortsette å straffe folk som sliter med rus, og vil at kun de som betraktes som «tunge rusavhengige» skal møtes med helsehjelp. Det kan kanskje gi noen mer hjelp, men det er ingen rusreform.

Hvorfor skriver jeg dette og imøtegår Ap’s dårlige forslag?

For det første fordi det ikke er kunnskapsbasert: Norsk og internasjonal forskning er tydelig på at straff ikke hjelper mennesker med rusproblemer, men gjør ting verre. Med Ap’s forslag vil unge eller «mindre tunge» brukere fortsatt vegre seg for å søke hjelp dersom de får problemer med ulovlige rusmidler. Mange vegrer seg for å ringe ambulanse i kritiske situasjoner, fordi frykten for hva som skjer hvis også politiet kommer, er så stor. Det koster liv. På denne måten skyver vi dem lengre fra oss, og lenger inn i rusen, når vi i stedet kunne sørget for oppfølging og behandling før problemet utviklet seg.

For det andre bryter det med grunnlovsprinsippet om at alle er like for loven. Ap vil at noen skal straffes, mens andre skal gå fri for samme handling. Hvordan skal de skille mellom «tunge rusavhengige» og andre? Det er usolidarisk, og Riksadvokaten er blant dem som har advart mot det. Det kan bety at flere vil ruse seg mer: Hvis «tunge rusavhengige» skal slippe straff, mens andre får, vil det på absurd vis lønne seg å ha større rusproblemer. Det mener vi i Venstre ikke er god politikk.

For det tredje hindrer det oss fra å sette inn hjelpen tidlig og forebygge rusavhengighet: Alle rusavhengige har startet et sted. Ofte er rusen en måte å lindre psykiske problemer, en dårlig oppvekst eller traumer. Det er en dårlig idé å straffe mennesker helt til livet er i ruiner og rusavhengigheten tar over – for så å strekke ut en hånd.

Arbeiderpartiets nye kampanje heter «Nå er det vanlige folks tur». Når to av tre i en ny meningsmåling fra Kantar, på vegne av Foreningen Tryggere Ruspolitikk og brukerorganisasjonen RIO, sier ja til Venstres forslag til rusreform, viser det at vanlige folk støtter Venstre og regjeringens reform.

Jeg gjentar at Venstres reform sørger for oppfølging av rusavhengige – fra straff til hjelp. Men for Arbeiderpartiet er «vanlige folk» tydeligvis hverken flertallet av befolkningen eller mennesker som sliter med rus. Det er skuffende.

Terry Gabo
Nestleder Larvik Venstre