Uttalelse: Oslo Venstre vil fase ut bruk av plastdekke i barnehager og på lekeplasser

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt av styret 01.06.21:

Plastdekke har de siste ti årene blitt hyppig benyttet som fallunderlag ved lekeapparater i barnehager, på lekeplasser og i skolegårder. Grunner til plastbruken inkluderer enkelt vedlikehold, mindre renhold, krav til fallunderlag ved lekeapparater og universell utforming på lekeplasser.

Plastdekke har blitt stadig mer utbredt. Faktisk har hele seksti prosent av barnehagene gummidekke i uteområdene, ifølge en undersøkelse gjort av Private Barnehagers Landsforbund på deres egne anlegg. Plastdekke blir også brukt langt utover områdene som har spesielle krav til fallunderlag. Det er med andre ord et overforbruk av plastdekke i norske barnehager. Det skjer samtidig med at plastkonsumet vår øker eksponentielt.

Globalt bruker vi i dag 50 ganger mer plast per person enn på 50-tallet, og Norge trekker opp snittet. Naturvernforbundet roper varsko og peker på farene knyttet til miljøgifter og mikroplast som kan være en helserisiko for barna.

Forskergruppa Livskvalitet i barnehager ved OsloMet, og ansatte ved Naturfagsenteret, Universitet i Oslo og ved Universitetet i Sørøst-Norge roper varsko fordi barn har rett på varierte lekemiljø med natur, naturmaterialer og topologiske variasjoner, og fordi naturmaterialer er viktig for denne utviklingen. Store deler av Oslo sentrum har også problemer med overvannsproblematikk, og behov for flere gressflater og andre “myke” arealer som kan ta imot og fordrøye regnvann.

I sum overgår kostnadene ved plastdekke gevinstene. Følgelig ønsker ikke Oslo Venstre lenger å ta i bruk plastdekke i sine utviklingsprosjekter.

Oslo Venstre vil:

  • Ikke lenger benytte plastdekke som fallunderlag i nye prosjekter, og som hovedregel heller benytte naturmaterialer som kork, sand og gress ved utbygging av lekeområder for barn.
  • Fase ut plastdekke fra eksisterende prosjekter i byen ettersom de slites ut.
  • Sørge for ressurser til nødvendig vedlikehold av naturmaterialer, slik at ikke kostnader skal forhindre gode miljøvalg.