Hvis dyr hadde stemmerett, ville de stemt Venstre

Ingvild Wetrhus Thorsvik
Ingvild Wetrhus Thorsvik, Foto: Sveinung Bråthen

Sommeren er høysesong for triste katteskjebner, og det nærmer seg den tiden igjen. Det som kunne vært vårens søteste og koseligste eventyr, kan også i år bli en lang rekke triste historier om forlatte eller skadde dyr, og eiere som finner på mer eller mindre kreative måter å kvitte seg med uønskede kattungekull.

Dyrevernsorganisasjonene begynner allerede å få hendene og husene fulle av katter som trenger hjelp. Det samme gjelder for kaniner. Behovet for fosterhjem er økende, og oppfordringene er de samme i år som i fjor:

Kastrer og steriliser katten din! Gi katten din chip! Finner du et skadet dyr, hjelp det og ta kontakt med veterinær eller dyrevernere og få sjekket chip.

Vi i Agder Venstre stiller oss helhjertet bak disse oppfordringene, og jeg er glad for at også Venstre nasjonalt har vedtatt et stortingsvalgprogram som ivaretar dyrs rettigheter.

Venstre mener at dyrehold i størst mulig grad skal ta hensyn til dyrenes naturlige atferd og behov. Dyr har egenverdi, og skal behandles med respekt. Derfor vil Venstre, i tett dialog med dyrevernsorganisasjonene, innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt, og stille krav til både oppdrettere og eiere. Krav til ID-merking av dyr gjør at man kan finne igjen eierne til skadde, bortkomne eller døde dyr, og det gjør at man i større grad kan ansvarliggjøre dyreeiere som «kvitter seg» med dyrene sine på en utilbørlig måte. ID-merking vil sannsynligvis også forebygge slik «dumping» av dyr.

Vi har alle et ansvar for å hjelpe skadde dyr, samt å melde fra når vi er vitne til vold eller vanskjøtsel. Dyrevelferdslovgivningen ble for få år siden skjerpet, slik at det stilles strengere krav til blant annet båndtvang og lufting av hund. Dette er bare starten. Venstre ønsker å klargjøre dyrs egenverdi i straffeloven og bestemmelsen om nødrett, slik at vold mot dyr blir betraktet som mer alvorlig enn skade på eiendom.

For dyr er ikke «ting». De har egenverdi, og de har verdi for oss mennesker. Det siste året har vi sett hvordan katter og hunder har blitt adoptert bort nesten før kullet er planlagt, selv om prisene har skutt i været. Disse dyrene skal også ivaretas når samfunnet en gang åpner opp og nordmenn begynner å reise på ferie igjen. Derfor er det viktig at vi har et lovverk som sikrer at dyrs rettigheter blir ivaretatt.

Venstre er stolte av å ha gått i bresjen for å dyrevernsplan for Kristiansand, og vi håper flere kommuner følger etter. Inntil videre deler vi oppfordringen fra dyrevernerne: Kastrer, chip og sjekk.

Og når du går til valgurnene i høst, husk at katten ville valgt Venstre.

Ingvild W. Thorsvik, 1.kandidat Agder Venstre