Vil selge Sandefjord Bredbånd

– Kommunen har store investeringsbehov, og det er ikke et kommunalt anliggende å eie et bredbåndselskap. Venstre mener generelt og prinsipielt at kommunen ikke skal konkurrere med det private næringslivet ved å eie og drifte kommersielle selskaper, sa Karin Virik under formannskapsmøtet tirsdag 1.6.
Sammen med Frp foreslo Venstre å selge hele Sandefjord Bredbånd når kontrakten nå snart går ut.

– Venstre mener det er en bedre og sikrere strategi å selge hele selskapet nå, mens det er selgers marked, og heller plassere pengene i et fond. Det vil sannsynligvis gi like bra eller bedre avkastning, enn å beholde selskapet, sa Virik

Opprinnelig var hensikten med kommunens eierskap å få opp bredbåndsdekningen. Dette behovet er nå så godt som innfridd, med 99 prosent bredbåndsdekning i kommunen. Basert på analyser anslår Analysys Mason verdien av Sandefjord Bredbånd til rundt 880 millioner kroner.

Forslaget falt med elleve mot to stemmer. Saken skal opp i kommunestyret 24.6., der det fattes endelig vedtak.

Karin Virik