Vi vil fortsette kampen for miljøet

5. juni feirer vi FNs miljødag. For Venstre er det tydelig at kampen for frihet og miljø henger tett sammen. Vi er klare for å fortsette kampen for disse verdiene på Stortinget.

Med Venstre i regjering kan staten for første gang nå et klimamål den har satt seg. Det skyldes at tempoet i klimapolitikken har økt kraftig og virkemidlene har blitt sterkere. Ikke minst skyldes det Venstres innsats for å gjøre elektriske biler attraktive, storsatsning på tiltak for å gjøre det enklere å gå og sykle og bruke kollektivtransport. Vi stiller til valg fordi vi tror det er enklere å få folk med på å kutte utslipp hvis de grønne valgene er enklere og billigere å benytte seg av.

Samfunnet er i omstilling. Det skapes nye grønne arbeidsplasser, også på Agder. Vi gleder oss over batterieventyret som skjer med aktører som Morrow i spissen. Vi gleder oss over at leverandørindustrien står klare til å gripe mulighetene som ligger i havvind. Vi trenger mer fornybar energi og vi trenger bedre teknologi for å skape et elektrisk Norge og lavere utslipp globalt. Derfor er vi glade for at Agder står i spissen for å utvikle løsningene Norge og verden trenger for å sikre en grønnere framtidig og frihet og muligheter for alle.

Klimadebatten i Norge er preget av at de fleste partiene er enige om målsettinger, det er bra. Samtidig viser det seg gang på gang at en rekke av partiene vil lage unntak fra den felles innsatsen vi trenger for å kutte utslipp raskt nok. For Venstre er det helt tydelig at hovedprinsippet i klimapolitikken må være at forurenser betaler. Det gjelder både for næringslivet og folk.

Alles innsats for et bedre miljø og lavere klimagassutslipp betyr noe, men det viktigste du kan gjøre for miljøet og klimaet er på valgdagen, ved å stemme på et miljøparti. Venstre har fått til mye i regjering, men er klare for å gjøre enda mer. Kampen er ikke over.

Ingvild Wetrhus
Emma Lind
Pål Koren Pedersen
Stortingskandidater Agder Venstre