Venstre betyr en forskjell

Ingvild W. Thorsvik og Emma Lind klar til valgkamp., Foto: Petter N. Toldnæs

Etter snart 8 år med borgerlig regjering der Venstre har vært med de siste årene, kan vi fastslå at Venstre betyr en forskjell. Derfor ønsker vi “fire nye år” med den regjeringen vi har nå. Våre Topp 2 kandidater i Agder er klare til valgkamp og til å gjøre sitt for at dette skal skje. De håper velgerne i Agder også ser at de har et ansvar når de avlegger sin stemme i september. Denne perioden har Venstre levert i regjering langt utover det størrelsen på partiet tilsier.

I 2020 er Norges utslipp av klimagasser på sitt laveste siden 1993. Det viser at regjeringens klimapolitikk med vår klimaminister Sveinung Rotevatn i spissen fungerer. For første gang har Stortinget også behandlet en melding fra regjeringen om kunst og kultur, for og med barn og unge, fordi “de fortjener et kulturtilbud som er av like høy kvalitet som det vi voksne får”, skrev Abid Raja da meldingen ble framlagt. Regjeringen har fremmet forslag om en historisk rusreform som var et gjennomslag for Venstre i regjering og som ville betydd en mulighet til å gå fra straff til helsehjelp i ruspolitikken. En av vår tids viktigste sosialpolitiske reformer om den hadde blitt vedtatt i Stortinget, men der den dessverre ble sabotert av Ap, Sp og Frp.

Her er nevnt bare tre av de store sakene fra regjeringen der det tydelig viser at Venstre betyr en forskjell. Mange flere kunne vært tatt fram.

Derfor er Stortingsvalget nå i høst, et så viktig valg, ikke bare for Venstre som parti, men for at den borgerlige regjeringa med H, V og Krf kan få fortsette.