Jødahlsmåsan: Ullensaker kommune starter arbeidet med restaurering!

RESTARERES: Jødahlsmåsan, "alle myrers mor". Kampen mot torvuttak her begynte i 2013. 22/6-21 fikk vi flertall for å begynne arbeidet med restaurering., Ullensaker Venstre

Venstres forslag om å starte arbeidet med restaurering – tetting av grøfter og utløp – av Jødahlsmåsan fikk flertall i kommunestyret i Ullensaker 22/6. FrP, Høyre og Krf stemte mot denne teksten:

“Kommunestyret ber Rådmannen starte arbeid med målsetning om restaurering av Jødahlsmåsan/Flakstadmåsan så snart som mulig. Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett bevilget ytterligere 10 millioner kroner til restaurering av myr og annen våtmark. Arbeidet må skje i samarbeid med grunneierne og et makeskifte av et område med tilsvarende verdi kan vurderes som virkemiddel, Nes Kommune kommune må kontaktes for å sondere mulighetene for et samarbeid. Rådmannen bes iverksette dette så snart som mulig og informere formannskapet som finansutvalg om arbeidet og komme tilbake med en politisk sak når omforent løsning er avklart. Det settes av 150 000,- til det administrative arbeidet, og finansieres gjennom reduksjon av forventet overskudd.”