Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby besøkte Århus Gård og Sommerskolen 2021

privat

Nesten 1500 elever har fått plass på «Sommerskolen 2021»
Alle elever i grunnskolen i Skien har mulighet til å melde seg på. Dette er et gratis tilbud med matservering og lån av nødvendig utstyr. Sommerskolen arrangeres i samarbeid med lokale idrettslag, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører.
Fra og med 5. årstrinn arrangeres det kurs med mange ulike tema, fra 1 til 5 dager.
Kunnskaps- og integreringsdepartementet har bevilget 5,8 millioner til Skien kommune i 2021 til dette formålet. Dette har blant annet gjort det mulig å få til et prosjekt i samarbeid med Århus Gård, en 4H-gård som driftes av Telemark Landbruksselskap.
I forbindelse med Kunnskaps- og integreringsminister og Venstre-leder Guri Melbys besøk i Skien, den 8. juli, ble hun invitert av kommunens oppvekstsjef Grete Gjelten til å se resultatet av dette prosjektet.
Elever på kokkeskolen «Fra hagen til magen» for 5. – 7. trinn viste statsråden rundt på gården. De så på hva som er dyrket, tok opp nypoteter og spiste fiskesuppe og brenneslerundstykker på et dekket langbord.
Statsråden takket for omvisningen og sa hun håpet at fremtidige bevilgninger også kan bidra til at barn kan få oppleve mestring, læringsfellesskap og nye vennskap utover ordinært skoleår, og hun understreket viktigheten av å lære barna om naturen og god norsk matproduksjon. Hun ga også uttrykk for at bevilgningene til sommerskole er spesielt viktig i år, hvor det har vært mye nedstenging og hjemmeundervisning.