Minneord Hans Willy Strandberg

Hans Willy Strandberg, Foto: Privat

Et trofast Venstre-medlem gjennom årtier, Hans Willy Strandberg (85), har forlatt oss. Sammen med tre andre kjære venner har Larvik Venstres Svein W. Løsnæs, Einar Klepaker, Anne Marie Hov og Karin S. Frøyd skrevet disse minneordene.

Minneord Hans Willy Strandberg

En engasjert samfunnsborger og en god venn har forlatt oss. Hans Willy Strandberg døde 21. juli 85 år gammel. Han var en velkjent person i Tjølling og i vide kretser.

Hans Willy Strandberg

Strandberg er et kjent navn innen steinindustrien. Dagens Strandberg Stein har sine røtter tilbake til Hans Willys far og farfar som dro fra Hunnebostrand i Sverige i 1919. Etter hvert slo de seg ned i Tjølling med leie av fjell og produksjon av monumentemner. Det var en selvfølge at Hans Willy ble en del av familievirksomheten og ble daglig leder. Produksjon av steinblokker ble etter hvert lagt ned og firmaet arbeider nå bare med foredling av stein i en svært moderne bedrift.

Som en av etterkommerne, var Hans Willy opptatt av de mange svenske steinhoggerne som kom til Tjølling. De ble kalt kvakkere, og han ga selv ut et eget hefte: «Kvakkerane – en bit av steinindustriens historie i Tjølling». Heftet er et viktig bidrag til den lokale steinindustriens historie. Der forteller han om de som drev steinbrudd og hoggerier i det små. I boka stiller han også spørsmål om hvorfor flere av dem startet opp for seg selv og ga selv svaret. «Svaret må være at de ville ha et arbeid, og at de hadde en drøm om å skaffe seg en bedre økonomi for seg og sine enn den de hadde vokst opp med.»

Sammen med sin Inger Lise fra Halsen bosatte Hans Willy seg på Spetalen, og de fikk etter hvert tre barn. Steinbruddet på Bergan der Strandberg Stein holdt til, var ikke langt unna. Inger Lise arbeidet på kontoret, og her fra Bergan drev de bedriften som etter hvert fikk mange ansatte. Det var lange arbeidsdager. Likevel engasjerte Hans Willy seg på flere områder. Han hadde verv innen steinleverandørenes forening, innen politikken, innen idrettsarbeidet og ikke minst innenfor avholdsarbeidet. Innenfor disse områdene kom han i kontakt med mange som er blitt venner for livet, blant annet oss som skriver disse minneordene.

Trofaste Venstre-medlemmer som nå begge er borte. Hans Willy Strandberg til venstre med partikollega Bjarne Berge.

Hans Willy kom i ung alder med i Tjølling Ungdomslag, et avholdslag som holdt til på Torsheimlokalet. Han var en meget kreativ og oppfinnsom fyr og ble sentral i flere revyer. Han skrev tekster og opptrådte selv. Han ble opptatt av avholdssaken, og de vennskapsbånd han knyttet der fulgte ham hele livet.

Han ble medlem av Tempelridderordenen, først i Sandefjord og senere i RT Skringssal i Larvik. Han jobbet mye i kulissene og var flink til å besøke og ringe brødre som var syke eller hadde problemer. Hans Willy var også sterkt engasjert i anskaffelsen av Holstgården i Øvre Torggate og donerte larvikitten til hovedveggen i møtesalen.

Tjølling Idrettsforening nøt også godt av Hans Willys innsats. Han deltok i styre og stell i mange år. Aktiv utøver var han også i friidrett og løp stafetter for Tjølling. Han var også en drivende kraft i håndballgruppa.

Gjennom sitt mangeårige, aktive virke i lokalpolitikken satte han preg på partiet Venstre og på kommunepolitikken. Han var medlem i kommunestyret og tillitsvalgt i Tjølling Venstre og seinere også i Larvik Venstre. Ungdommens kommunestyre i Tjølling var han også med å starte på 1970-tallet.

Etter at Friluftsloven ble vedtatt i 1957, ble det viktig at kystkommunen Tjølling sikret friområder. Som medlem i Friluftsnemnda i årene som fulgte, ble Hans Willy en pådriver for å sikre flere friområder i Tjølling. Han snakket ofte om den tiden og hvordan nemnda arbeidet.

Hans Willy var en engasjert debattant og var aldri redd for å ta ordet og si sin mening. Han kunne enkelte ganger oppleves som noe kontroversiell og sta, men utgangspunktet hans var i beste mening. Han likte orden i systemet og etterlevelse av vedtatte planer. Slik var han, ikke bare internt i Venstre der gruppemøtene var politiske verksteder med stor takhøyde, men også utad.

Det er vemodig å tenke på at Hans Willy nå etter en lang sykdomsperiode er borte. Han var en stor personlighet og hadde et innholdsrikt liv. Han gikk inn for det han trodde på og sto på det han hadde bestemt seg for. Han har gjort en stor og viktig innsats for samfunnet og for enkeltmennesker. Vi har mye å takke Hans Willy for. Tankene våre går til Hans Willys familie som har mistet en kjær ektemann, omsorgsfull pappa, svigerfar, morfar og farfar.

Ragnvald Martinsen, Kjell Skallist, Anne Marie Hov, Knut Ole Sjølyst, Svein W. Løsnæs, Einar Klepaker og Karin S. Frøyd